Петчленен състав на Върховния административен съд отмени окончателно Наредбата за критериите и реда за избор на болници, с които НЗОК сключва договор.  Решението на върховните магистрати е от 17 юли и с него се потвърждава решението на по-долната, тричленна инстанция, с което наредбата бе отменена.

Припомняме, че наредбата беше изготвена от МЗ във връзка с Националната здравна карта и според нея касата следваше да се съобразява с потребностите от медицински дейности в различни региони, заложени в Националната здравна карта, за да реши дали да подпише договор с дадена болница за съответна дейност.  Мотивите са за отмяна на наредбата са:

  1. Бившият здравен министър П. Москов е подписал доклада до Министерския съвет 5 дни преди датата на изготвяне на обобщената справка за общественото обсъждане, следователно никакво обществено обсъждане не е имало.
  2. МЗ демонстративно не се интересува какви предложения са постъпили от граждани и организации.
  3. МЗ само прави промени, обосновавайки ги с обществено обсъждане, каквото не е имало.
  4. НЗОК имала две различни официални становища, с различни дати. Никой не знае кое от тях са чели МЗ и МС и дали са ги чели.
  5. Министерският съвет приема безкритично каквото му се внесе. Никой от министрите не чете материалите на вносителя. Министрите гласуват без да знаят какво и защо.

Петчленният състав на съда приема за правилна констатацията на тричленния състав, че в мотивите към проектонаредбата липсва задължителният финансов анализ както за прилагането й, така и за очакваните резултати след влизането й в сила.  Решението на ВАС е окончателно.

Два месеца по-рано, през май 2017 г., ВАС отмени и Националната здравна карта.  С това се премахва противоречието между броя легла в разрешението за дейност и броя легла по договор с НЗОК, като по този начин отпада и лимитът върху медицинската дейност.

По повод отменената здравна карта трябва да припомним, че на 10 февруари 2016 г. в Шумен беше проведено обсъждане на областната здравна карта при тогавашния областен управител Донка Иванова.  Присъстващите здравни шефове, синдикалисти, кметове предупредиха, че ако бъде приет проекта за Национална здравна карта, Шумен ще се превърне в областен превързочен пункт до четири години.  Ето още от опасенията с тогавашна дата:  За всяка черепно-мозъчна травма пациентите трябва да ходят чак до Варна. Орязват се по-сложни операции и лечение, а така ще се загубят и базите за обучение в шуменските болници.  Районът ще остане без специалисти, защото младите лекари ще отиват да специализират на други места.

В какво се превръща сега областната болница в Шумен, в която продължават да се освобождават лекари, фелдшери, медицински сестри заради предстоящо пенсиониране, дори да желаят да работят?  Десетки по-млади медицински кадри напуснаха МБАЛ-Шумен и постъпиха други лечебни заведения, несъгласни с политиката на болницата.  В отпускарския сезон става проблем изпълняването на работните графици в отделенията, а това се отразява на качеството на медицинското обслужване на пациентите.  Началници на отделенията се опасяват, че структурите им са пред закриване при настоящата кадрова криза.  Оказва се, че шуменската болница наистина може да стане превързочен пункт и без здравна карта…

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име