Business Graph with arrow showing profits and gains

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2017 г. е 1 355 лв. и спрямо същия период на 2016 г. се повишава с 9.4%, съобщи днес националната статистика.  В структурата на доходите с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.7%), следван от доходите от пенсии (26.3%), от самостоятелна заетост (6.8%) и от социални обезщетения и помощи (3.4%).  Спрямо второто тримесечие на 2016 г. доходите от работна заплата се увеличават с 1.9 процентни пункта, а доходът от пенсии намалява с 3.0 процентни пункта.

В номинално изражение през второто тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

  • Доходът от работна заплата нараства от 679 на 769 лв. (с 13.3%).
  • Доходите от пенсии намаляват от 363 на 356 лв. (с 1.8%).
  • Доходът от самостоятелна заетост нараства от 74 на 93 лв. (с 25.4%).
  • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 45 на 46 лв. (с 2.8%).

Даваме най-много пари за храна

Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2017 г. е 1 195 лв. и се увеличава с 11.1% спрямо същото тримесечие на 2016 година.   Делът на разходите расте по-бързо от този на приходите.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (32.5%), следвани от разходите за жилище (16.4%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и разходите за транспорт и съобщения (11.3%).  Спрямо второто тримесечие на 2016 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват с 0.7 процентни пункта, а делът на разходите за данъци и социални осигуровки се увеличава с 1.4 процентни пункта.

Всички разходи се увеличават

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. всички разходи средно на лице от домакинство се увеличават, както следва:

– храна и безалкохолни напитки – от 357 на 388 лв. (с 8.6%);

– жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) – от 178 на 196 лв. (с 9.6%);

– транспорт и съобщения – от 122 на 135 лв. (с 11.2%);

– здравеопазване – от 63 на 69 лв. (с 11.1%);

– алкохолни напитки и цигари – от 51 на 53 лв. (с 4.3%).

– разнообразни стоки и услуги – от 42 на 54 лв. (с 27.8%).

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2017 г. не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2016 година. Увеличава се потреблението на яйца, прясно мляко и плодове.

Намалява консумацията на хляб и хлебни изделия, месо, кисело мляко, сирене, картофи и зрял фасул.  Без промяна остава потреблението на зеленчуци и месни произведения.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име