Близо 5 500 ученици участват в 370 училищни групи за извънкласни дейности по интереси в област Търговище.  Други 2 000 деца посещават допълнителни часове по български език и математика, с цел преодоляване на обучителните им затруднения. Данните бяха оповестени от Регионалното управление на образованието в рамките на отчет по Проект „Твоя час“ на база на подадена статистика от всички 55 учебни заведения на територията на областта за миналата учебна година.

„Тематичните области, в които участваха учениците са наука, техника и технологии, здравно образование и здравословен начин на живот, гражданско образование, предприемачество, програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, изкуства и култура, спорт. Най-голям брой групи по интереси са сформирани в три училища в Търговище – II Средно училище “Проф. Никола Маринов” с 32 групи, I Средно училище “Св. Седмочисленици” с 25 групи,  и I Основно училище “Христо Ботев” с 20 групи.“ отчитат от образователното управление.

От там допълват, че по-голяма част от децата са включени в групи по интереси и от тях 444 ученици са донесли отличия от участия в конкурси и състезания. При тези, които са имали проблем в усвояването на материала пък се отчита, че 75 на сто са подобрили резултатите си в обучението.

Занимания извън задължителните часове са посещавали и 600 ученици, застрашени от отпадане от училище. В рамките на проекта едно дете е било върнато обратно в клас.

Основна цел на дейностите е да се създадат условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, припомниха от Регионалното управление на образованието.

Нина НИКОЛОВА

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име