Общинският съвет в Нови пазар гласува на последната си сесия четири докладни, свързани с общинската болница „Д-р Добри Беров” ЕООД.   Документите бяха приети без петте гласа на съветниците от БСП.

Първата докладна е във връзка с постъпило писмо от д-р Йорданка Маринова – управител на болницата, с която се иска да се запишат акции за планирано увеличение на капитала на „МБАЛ-Шумен” АД.  Срещу тях новопазарската болница ще извърши непарична вноска /апорт/ с предмет обособено предприятие „Лечебна дейност”, което е част от търговското предприятие на общинското дружество.  Към 31 юли 2017 г. то беше обособено в общинската болница и предоставено под наем на областната болница в Шумен.  Двете лечебни заведения бяха обединени на 6 април 2016 година.  Три вещи лица ще започнат работа за оценката, която ще се внесе в Търговския регистър.

Обособеното предприятие включва: нематериални активи, материални активи /сграда/ на стойност 52 000 лв., апаратура, микробус фолксваген”, автомобил „Мерцедес”,  специализиран автомобил „Ситроен джъмпер” на стойност 6 635 лв., съоръжения на стойност 864 лв., суровини и материали на стойност 3 337 лв., вземания на клиенти и доставчици в размер 3 648 лв., други вземания за около 63 000 лв., задължения към доставчици за около 46 000 лв., задължения към персонала в размер на 70 000 лв.

С  гласуването на втората докладна се подкрепя сключването на споразумение за заплащане на просрочени задължения за поддръжка на медицинската техника от „Тъчмед” ЕООД в качеството си на доставчик на резервни части за медицинската апаратура и лекарства за общинската болница. Те са на стойност 2 500 лв.

Третата докладна е за сключване на тристранно споразумение за заплащане на просрочени задължения за доставка на лабораторни консумативи между „ТЕХНОМЕДА” ООД, общинската болница и община Нови пазар.  Общата стойност на дълга е 8 400 лв.

Четвъртата докладна задължава МБАЛ „Добри Беров” ЕООД да изплати просрочените задължения по представен списък от община Нови пазар разсрочено, които са на обща стойност около 29 000 лв. /поддръжка на асансьори, софтуер, дезинфектанти, консумативи, пране и др./

Общата стойност на просрочените задължения на общинската болница в Нови пазар към фирмите за сервиз и материали са на стойност 40 000 лв.  Те ще бъдат изплатени разсрочено до началото на 2018 г.

Валентина МИНЧЕВА

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име