Общо 53 млади висшисти от област Разград ще бъдат наети на работа по програмата „Старт на кариерата”.  Местата са заявени от териториални поделения на централни ведомства, областната и общинските администрации според конкретните потребности на всеки работодател, съобщиха от Регионалната служба по заетостта.

В областната администрация работните места са две.  Седемте общини от региона са дали общо 21 заявки по програмата.  В териториални поделения на различни изпълнителни агенции и ведомства в област Разград също се търсят общо 30 специалисти.  Млади висшисти по програмата набират Агенцията за социално подпомагане, Дирекцията за национален строителен контрол, ИА „Автомобилна администрация”, Комисията за защита от дискриминация, Областната дирекция „Земеделие”, Националният осигурителен институт, Националната агенция за приходите, дирекциите „Бюро по труда” и др.

Срокът, в който младежи с висше образование, желаещи да започнат работа в публичната администрация, могат да депозират документите си за участие по програмата е до 9 октомври.  Заявленията се подават лично в бюрата по труда по регистрация, като всеки младеж може да кандидатства едновременно за три работни места.

Документи могат да подават само младежи, регистрирани в бюрата по труда като търсещи работа лица – безработни или заети, които отговарят на условията за кандидатстване и не са работили по придобитата от висшето образование специалност.  По програмата могат да кандидатстват хора на възраст до 29 години, които са завършили висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място.

Програмата “Старт на кариерата” дава шанс на млади висшисти да започнат работа и да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност.  Одобрените кандидати ще получават от държавата заплата в рамките на 9 месеца.  По програмата се поемат и дължимите от работодателя осигуровки, допълнителните възнаграждения по КТ, годишният платен отпуск и болничните.

Общо за страната по процедура за заетост през 2018 г. са заявени 2702 работни места в централните ведомства, областните или общинските администрации.  Търсените от работодателите специалисти са в сферата на правните, стопанските, техническите науки, социалните дейности, информатиката и компютърните науки, архитектурата, строителството и геодезията, администрацията и управлението и др.

Пълният списък на заявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на интернет страницата на Агенцията по заетостта на адрес www.az.government.bg, както и във всички бюра по труда.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име