Общинският съветник Добромир Драев е внесъл докладна записка, с която настоява да се вземат превантивни мерки за пешеходните пътеки в Шумен в тъмната част на денонощието. Ето предложението му:

„След преминаване към зимно часово време и скъсяването на деня, все по-често започнаха да се случват ПТП на пешеходни пътеки. Три основни фактора влияят върху възможността за ПТП – шофьор, МПС , състояние на пътната обстановка – неравности, сцепление, осветеност, маркировка, пътни знаци и др.  Общински съвет Шумен със своите правомощия произтичащи от ЗМСМА не може да взема решения, които пряко или косвено влияят върху първите два фактора, но категорично е възможно да вземе решение, с което не само да влияе, но и да променя състоянието на пътната обстановка.  В настоящата докладна ще разгледам част от третия фактор – осветеност. След залез слънце и преминаване към тъмната част на денонощието поради липса на осветителни тела в по-голямата част на Община Шумен, а и там където ги има, те са неподходящи и осветяват под лош ъгъл, с малък сноп светлина и не успяват да достигнат до нужните лумени за да има качествена осветена зона. В тази връзка са най-ощетени пешеходните зони. В по-голямата част те са с липсваща и/или изтрита пътна маркировка, липсват предупредителни знаци, подходящи за тъмната част на денонощието, липсват осветителна тела за осветяване на пешеходни пътеки с наситен интензитет и насочен светлинен поток. Поради тази причина се създават критични точки с високо-рисков характер на местата за преминаване през пътното платно.

Общински съвет Шумен е правилно да обсъди и вземе най-правилното решение като изслуша всички заинтересовани страни и изисква експертно мнение от външни експерти в областта на оценка на риска във връзка и частта ѝ за критичността на преминаване през пешеходни пътеки през тъмната част на денонощието.  На основание чл.33 ал.2 от ЗМСМА съм поискал от ОДМВР Шумен, сектор КАТ справка относно ПТП на пешеходни пътеки в тъмната част на денонощието.  С оглед на гореизложеното предлагам Общински  съвет Шумен да вземе следното решение:

Община Шумен да свика спешно Комисия по безопасност на движението към Община Шумен със следните задачи:

  1. Да се изготви оценка на риска относно ПТП на пешеходни пътеки в тъмната част на денонощието. Да бъде изготвен доклад и внесен за информация в Общински съвет Шумен. Срок – незабавно.
  2. Да се предприемат всички законови възможности за осветяване на пешеходните пътеки и обозначаването им. Срок – незабавно.
  3. Да се подготви от общинска администрация финансова обосновка и решения във връзка с възможни съдебни искове срещу Община Шумен от пострадали при ПТП, заради лошо състояние на пътната маркировка, неосветеност на пешеходни пътеки и т.н. срок – заседание на Общински съвет през месец февруари 2018 г.

Добромир Драев прилага към докладната си 35 снимки от пешеходни пътеки, снимани в тъмната част на денонощието.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име