Рекорден брой от 370 000 проверки са извършени в горските територии през 2017 г., съобщиха от МЗХГ.  Проверките са за незаконна сеч, транспортиране на незаконно добита дървесина, без превозен билет или от превозни средства без GPS устройство, както и продажба на незаконно добити дърва за огрев, а също и проверки на физически лица, ловци и риболовци и МПС.

Близо 18 000 са издадените актове от проверяващите екипи на Изпълнителната агенция по горите и предприятията.  Задържаната дървесина по наказателни постановления е над 20 000 куб.м и над 16 000 куб.м дърва за огрев.  От нарушителите са отнети близо 400 моторни превозни средства, над 650 каруци, близо 500 моторни триона, както и други инструменти за дърводобив.

По-интензивният контрол беше разпореден от Министерство на земеделието, храните и горите през месец май 2017 г.  В последните месеци проверките станаха по-чести предвид на зачестилите бракониерски набези в началото и по време на отоплителния сезон.  Само от юни до декември 2017 г. са извършени близо 290 000 проверки за незаконна сеч и нарушения в горите.

Близо 1,25 млн. пространствени куб. метра дърва за огрев са предоставени от 6-те държавни предприятия чрез директни продажби на физически лица.  С това са задоволени нуждите на 180 000 домакинства.  Изпълнението на планираните количества за 2017 г. за снабдяване на населението с дърва за огрев чрез директни продажби от предприятията е 102 % или с 25 000 куб.м повече от планираното.

Още през месец август 2017 г. беше създадена организация от шестте държавни предприятия за навременно осигуряване на планираните количества за домакинствата, в това число и от поразената от корояд дървесина. Снабдяването с дърва за огрев за населението през 2017 г. приключи, като в преобладаващата част от стопанства търсенето е изцяло задоволено.

В единични стопанства имаше известно забавяне при предлагането на дърва за огрев главно поради затруднения при осигуряването на добив на дървесина. Там предприятията и стопанствата работиха и в последните дни на 2017 г. за извършване на тази реализация, където беше възможно.

Освен количествата дървесина, предоставени на населението чрез директни продажби от териториалните поделения на предприятията, те реализираха през 2017 г. продажба и на близо 2 милиона и 650 хиляди плътни куб. метра (около 4 милиона и 650 хил. пространствени куб. м) дървесина от категорията „дърва на юридически лица и еднолични търговци”, значителна част от която също се ползва за отопление.

Дърва за огрев освен от държавните горски територии, управлявани от 6-те държавни предприятия, се добиват и предлагат на пазара и от общински и частни гори. Добитото от тях количество ориентировъчно е в размер на около една трета от добива от държавни гори или приблизително 2 милиона пространствени куб. м дърва.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име