Д-р Атанас Атанасов

На 15 януари е протестът на общинските болници, много от които са пред фалит заради дългове.  Недофинансирането на лечебните заведения доведе до криза и държавните болници – областни, университетски, ведомствени.  Какво е икономическото състояние на общинската болница „Д-р Добри Беров” в Нови пазар и на областната болница в Шумен, с която тя се обедини, е темата на интервюто ни с д-р Атанас Атанасов – изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен” АД от октомври 2015 година.  В периода 1 февруари 2009  г. – 2 юли 2015 г. той беше управител на болницата в Нови пазар.

-Д-р Атанасов, кризата в здравеопазването е тотална. Една по една болниците рухват финансово. Напрежението е повсеместно. Каква е ситуацията при вас?

-Има системен проблем в здравеопазването, който не е на нивото на управление на болниците, а на нивото на управление на здравната система. От 2015 до 2017 г. четири пъти се е вдигнала минималната работна заплата. За шуменската болница това означава 2 милиона лева повече разходи за персонала на годишна база, който беше над 800 души до миналата година. А цените на клиничните пътеки са непроменени от 2006 г., когато минималната работна заплата беше 180 лева.  Второ, наложен ни е лимит на дейността. От 2016 г. здравната каса не плаща дейност над лимита. Дори да заведем съдебен иск за неплатени отчети по дейности, на втора инстанция обикновено делата се печелят от РЗОК-Шумен, защото лимитите са част от договора, който сме подписали с нея. Ако пък бихме отказали да ги подпишем, щяхме останем без финансиране.

-Колко са делата, които шуменската болница е завела срещу здравната каса за неизплатени надлимитни дейности?

-В момента подготвяме дело за 150 000 лв. надлимитна дейност за 2017 г.  Ще заведем частичен иск, защото има съдебни и адвокатски такси, които се изчисляват на база размера на иска.  В случай, че загубим делото, финансовата щета за болницата е минимална. Тези лимити обаче са в противоречие с текстовете в Закона за здравното осигуряване и други нормативни актове. За последните две години сме завели 37 съдебни дела срещу здравната каса за неправомерно наложени санкции, за неплатена надлимитна дейност, за доброволно възстановяване на уж неправомерно получени суми. Една част са спечелени, друга част са загубени.

-На 17 февруари 2017 г. Съветът на директорите на шуменската болница одобри програма за подобряване на финансовото й състояние. Какво изпълнихте до момента?

-По оздравителната програма беше закрита дейността на хирургичното отделение в болницата в Нови пазар. Разкрит беше приемен хирургичен кабинет с двама лекари и две медицински сестри за спешна хирургична помощ, която не изисква хоспитализация.  Пациентите за оперативно лечение се насочват в Шумен. Закрихме микробиологичната лаборатория и болничната аптека в Нови пазар. Съкратихме с 55 души щата – работещи пенсионери в шуменската болница. Оптимизирани са графиците за платените отпуски. Направихме реорганизация на контрола на медицинската документация с цел по-малко грешки и по-малко санкции от здравната каса.

-С решение на Съвета на директорите от 15 ноември 2017 г. започнахме структурни промени, които влязоха в сила от 1 януари 2018 г. Обяснете ги.

-Обединихме първо и второ хирургично отделение в МБАЛ-Шумен, като запазихме всичките 48 легла на осмия етаж. Временно изпълняващ длъжността началник на отделението е д-р Семков, старши ординатор е д-р Йорданов. Отделението по урология е преместено на десетия етаж. Отделението по фтизиатрия /туберкулозно болните/ е преместено от стария терапевтичен блок в МБАЛ-Шумен в МБАЛ-Нови пазар с отделен вход и отделна канализация, с десет легла. Фтизиатър е д-р Иванка Матеева, има двама пулмолози от Варна.

-Лекувате ли т.нар. „диабетно стъпало” при липсата на ендокринолози в шуменската болница?

-Лекуваме го в хирургичното отделение с консулт от ендокринолози, с които имаме сключени граждански договори. Не се лекуват пациенти с декомпенсиран захарен диабет, защото нямаме договорирана клинична пътека.

Отделението по ревматология напусна Белодробната болница

-Отделението по ревматология е напуснало бившата Белодробна болница – днес Медицински колеж.

-То е преместено на петия етаж на хирургичния блок и е обединено с първо вътрешно отделение. Д-р Николай Бъчваров /бившият завеждащ/ напусна и работи в Онкоцентъра. Временно изпълняващ длъжността началник на отделението е д-р Стоян Тодоров. Там има сектор с двама гастроентеролози – д-р Иванов и д-р Жечев. От първо вътрешно отделение дейността нефрология сме изместили /д-р Михайлова/ във второ вътрешно отделение – кардиологията. В отделението по УНГ /уши,нос, гърло/ постъпи нов лекар със специалност – д-р Вълева от поликлиниката. На мястото на д-р Пеев – началник на ортопедичното отделение, временно е назначен д-р Валентин Димитров.

Предстоят конкурси за началниците на отделенията,

за старшите медицински сестри и главната медицинска сестра на МБАЛ-Шумен, на които е изтекъл 3-годишният мандат.

-Много ваши лекари и сестри напуснаха и започнаха работа в Онкоцентъра и Психоболницата в село Царев брод.

-Да, защото заплатите там са по-високи, работата е с по-малко напрежение, няма такава напрегната интензивна дейност за спешни пациенти.

-Докъде стигна работата по новия асансьор в хирургическия блок, който всички чакат?

-Той е почти изграден. Пробити са 12-те бетонни плочи. Не е на мястото на стария. Финансирането от 300 000 лева е целева капиталова субсидия от здравното министерство. Изпълнител е консорциум, в който участва „Лифтком” АД и строителна фирма. До края на февруари ще бъде пуснат в експлоатация. Има капацитет 14 души, като ще транспортира и пациенти на носилка.

Шахтата на новия асансьор

-От две години холандски инвеститор е построил нова сграда и иска отделението по хемодиализа да се пребазира в частния му обект, недалеч от болницата.  Как се развиват процесите с новата хемодиализа? 

-Доколкото имам информация, той вече е получил разрешение от здравното министерство. Това не е приватизация, а възникване на паралелна частна структура на пазара на здравните услуги.  Но съществува сериозен риск за нашата дейност по хемодиализа. В случай, че по-голямата част от пациентите се пренасочи към новата структура, дейността на отделението по хемодиализа в „МБАЛ-Шумен” АД ще стане икономически неефективна и ще носи финансови загуби за дружеството. В същото време не можем да си позволим да затворим цялото отделение за хемодиализа, защото ни се налагат спешни хемодиализи, които се извършват в интензивното отделение в болницата от специалисти по хемодиализа. Освен това имаме зала за рискови пациенти с хепатит С, например, и други придружаващи заболявания, които изискват изолатор.

-Говори се, че със 160 милиона лева ще се увеличат парите за клиничните пътеки за болниците.

-За 360 болници – а реалният им брой в страната е по-голям, това означава, че при нас ще дойдат не повече от 200 000 лева, които няма да компенсират парите дори за увеличение на заплатите при скок на минималната работна заплата.

-Една докладна в общинския съвет в Нови пазар от 21 септември септември 2017 г. създаде голям смут в обществеността. Сградата с оборудването и автомобилите на болницата в Нови пазар са оценени на 52 000 лева. По документи дворът на болницата е 40 декара, а застроената площ 4 декара. За последните 10 години общината е инвестирала целево 1 милиона лева за медицинска апаратура, транспорт и др.

-Нямам информация за стойността, на която са оценени. Това е с цел с предстоящото апортиране на част от активите в МБАЛ-Шумен – но не всички активи /сгради/ на болницата в Нови пазар. След извършване на оценка на активите и вземане на решение от общинския съвет в Нови пазар, ще бъде предложено апортирането им и съответната промяна в капитала на „МБАЛ-Шумен” АД и дяловото участие на акционерите.

-Усилено се говори, че на мястото на отделението по ревматология в бившата белодробна болница, сега Медицински колеж, холдингът „Аджъ бадем”, който изкупи големи болници в София, Варна и Бургас, ще разкрива отделение.

-Дай Боже, но аз ще съм много учуден, ако това стане. До момента нямам такава информация и мисля, че

идването на Аджъ бадем в Шумен е поредният слух.

-Турският холдинг имаше билбордове в Шумен, а „Сити клиник” – част от активите му, проведе безплатни профилактични прегледи това лято във Венец. Това засили съмненията в тази посока.

-Това е пълна измислица.

-Да се върнем към шуменската болница. Ако все пак не се увеличат цените на клиничните пътеки, ще продължите ли със съкращенията на персонала?

-Да, ще бъдем принудени. Тогава ще има още съкращения в администрацията, нови структурни промени, а може и отделения да се закрият.

-Какви са задълженията на шуменската болница?

– Към днешна дата

просрочените ни задължения са 1 милион 744 хиляди лева.

Общо с текущите задължения са над 2,3 милиона лева.

-Колко лекари специализират в шуменската болница?

-Общо са 17 млади лекари във всички отделения, на които плащаме по 900 лева – заплата, която не получават много лекари с дългогодишен стаж. След придобиване на специалност при нас се задължават да работят поне пет години. Ако не останат, ще възстановят възнагражденията, заплатени за годините на специализация тук.

-Тази година ще е критична за болниците. Какво да очакваме?

-Във вторник Сдружението на областните болници ще има среща със здравния министър. Истината е, че е порочен кръгът на финансиране. Свиваме разходите, но ако се наложи да се закриват отделения, ще отпаднат и приходи от основната дейност. Поискал съм среща на кметовете и депутатите от ГЕРБ в Шуменска област със здравния министър, за да се завърши процесът на обединяване на болниците в Шумен и Нови пазар. Едва тогава активите на новопазарската болница ще бъдат собственост на „МБАЛ-Шумен” АД. С апорта на активите на болницата в Нови пазар ще скочат акциите на община Нови пазар в дружеството на болницата. В противен случай общината трябва да си издържа болницата. А при апортиране държавата става мажоритарен собственик и на активите на новопазарската болница.

-Тогава държавата може да продаде сградата с двора и оборудването на болницата в Нови пазар.

-Не може, защото болницата ще е собственост на „МБАЛ-Шумен” АД. А областните болници са в забранителния списък за приватизация на лечебни заведения.

Разговора води Валентина МИНЧЕВА 

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име