Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” – БАН и Националният дарителски фонд „13 века България” организираха научна сесия, посветена на 110 години от рождението на акад. Владимир Георгиев и тържествено връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев” за 2017 година.

В Големия салон на Българската академия на науките проф. д-р Димитър Попов от шуменския университет „Епископ Константин Преславски” беше отличен с грамотата за отлични постижения в областта на езикознанието за труда му „Лингвистична персоналия”.  Представянето на труда бе на доц. д-р Снежана Димитрова.

Според статута на фонда наградата е годишна и се присъжда на индивидуални или колективни трудове, издадени през последните три години и представляващи значителен и оригинален научен принос в дадена област на езикознанието.

За постижения през 2017 година с грамота за отлични постижения в областта на езикознанието беше отличена и доц. д-р Албена Стаменова за „История лексических древнеболгаризмов в украинском литературном языке”.  Наградата за най-добър труд по езикознание е за „Увод в палеобалканистиката” на Албена Мирчева, а за колективен труд по езикознание – за „Български диалектен атлас. Обобщаващ том IV. Морфология” на колектив от Секцията за българска диалектология и лингвистична география при Института за български език.

Проф. д-р Димитър Попов е роден на 1 декември 1959 г. в Пловдив.  През 1985 г. завършва шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, специалност Българска филология, втора специалност Руска филология. От 1986 г. е на работа в Шуменския университет. През периода 1987-1992 г. е редовен аспирант по обща и експериментална фонетика в Института по славянознание и балканистика на Руската академия на науките, където защитава дисертация и получава научната и образователна степен доктор.  В периода 1994-1997 г. е лектор по български език във Виенския университет.  Доктор по философия на Виенския университет от 1997 г. Член е на Австрийското социосемиотично общество и на Международната семиотична организация. Научните му интереси са в областта на стилистиката, анализа на дискурса, прозодията и лингвистичната прагматика.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име