Конкурс за най-добри здравословни и безопасни условия на труд в предприятията обявиха в област Търговище. Инициативата се провежда за поредна година от Областния съвет по условия на труд към fбластния управител.

Основната цел е да се отличат добри практики при здравословните и безопасни условия на труд и да се насърчат дейностите по превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни.  В конкурса за областни награди по здравословни и безопасни условия на труд могат да вземат участие предприятия от всички икономически дейности, като за целта те следва да попълнят и изпратят в съответния срок заявление за кандидатстване по образец.

Кандидатите ще се съревновават в категории в зависимост от числеността на персонала към момента на подаване на заявлението. Препоръчително е в кандидатстващите предприятия през предходната година да не е допусната смъртна злополука, или злополука, довела до инвалидност.

Победителите във всяка от категориите ще бъдат определени от специално създадена за целта комисия. Класирането ще се извърши въз основа на информацията, съдържаща се в заявлението за кандидатстване и представените по преценка на съответния кандидат допълнителни материали, включващи снимки, илюстрации, графики и диаграми, като е възможно да бъде организирана и среща с представители на предприятието или посещение на място от представители на Комисията.

Заявлението за кандидатстване е публикувано на интернет страницата на Областна администрация-Търговище. Крайният срок за подаването му е 16 април.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име