Сотир Цацаров

Главният прокурор на Република България Сотир Цацаров оцени работата на прокурорите от Разградския съдебен район през изминалата 2017 г. като повече от добра, съобщиха от АП – Варна.  „Поздравявам ви и ви благодаря за това. Предстоящите промени в съдебната карта и създаването на териториални отделения към прокуратурата са положителни. Няма нищо стресиращо в промяната, работете спокойно“, каза днес Цацаров на отчетното събрание на прокурорите от Окръжната прокуратура в Разград и колегите им от трите районни прокуратури в съдебния окръг. Вашият следствен отдел е малък – само трима са следователите в него, но за сметка на това е работещ, подчерта главният прокурор.

Нито едно дело срещу известен извършител или с привлечени обвиняеми не е било прекратено по давност през 2017 г. от прокурорите в Разградския съдебен окръг. Това обстоятелство с положителен знак бе отчетено от административния ръководител на Окръжната прокуратура в Разград Тихомир Тодоров пред прокурорите от района.

С най-голям дял през 2017 г. са новообразуваните досъдебни производства за общоопасни престъпления. Тревожна тенденция към увеличение се регистрира в престъпленията, свързани с управление на МПС под въздействието на алкохол и в период на временно лишаване от правоуправление. В престъпленията против собствеността традиционно кражбите заемат над половината от деянията в категорията, но значителен през 2017 г. е делът на измамите, които са били 32% от този вид деяния. Пострадали от престъпленията против собствеността са 295 физически лица, сред които 4 непълнолетни и едно малолетно момче.

Като положителна насока прокурорите на територията на Окръжната прокуратура в Разград отбелязват спад на престъпленията против личността. Тревожен ръст обаче през миналата година бележат престъпленията против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.

Като бързи производства през 2017 г. са разследвани 318, чийто дял е 22,2 % от новообразуваните производства. Много добрата ефективност от приложението на ускорените форми на разследване се съдържа в общия дял на приключените и решени като незабавни и бързи производства, който съставляват 94 %.

За поредна година много добър е показателят за срочност при решаване на досъдебните производства, въпреки че не всички прокурорски щатове са били заети. В Районната прокуратура в Кубрат през 2017 г. е работил само един прокурор, посочи в доклада си окръжният прокурор на Разград. Досъдебните производства в съдебния регион са решавани от прокурорите в срок до един месец. От останалите нерешени досъдебни производства при прокурор няма дела с просрочие над 1 месец.

За първи път през последните два отчетни периода осъдените и санкционирани лица през 2017 г., които са 799,  надвишават броя на предадените на съд 788 души. Осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт също надвишават предадените на съд лица. 118 признати за виновни лица са получили наказание лишаване от свобода, което е почти 30 на сто. 86 души са били лишени от право, 162 са наказани с пробация, а 31 души – с обществено порицание. Съпоставката с предходни отчетни периоди показва, че е значително увеличението на съдебните актове с наложено наказание лишаване от свобода и наказание обществено порицание.

През годината досъдебно производство, наблюдавано от Районната прокуратура в Исперих, е взето на специален надзор от Апелативната прокуратура във Варна. Делото се е водело за длъжностно присвояване, извършено като продължавано престъпление от синдика Пламен Пенчев. На подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 4 години и лишаване от право да упражнява дейност като синдик за срок от 3 години, както и конфискуване на имущество до размера на причинената имуществена вреда 146 330,30 лв. с присъда на Районния съд в Исперих. Присъдата е влязла в сила на 14 март 2017 г.

На специален отчет през 2017 г. е и досъдебното производство срещу мъж и жена за държане на голямо количество наркотични вещества. Иззетата дрога е 8,055 кг марихуана на стойност 48 330 лв. и 78,650 кг амфетамини на стойност 2,3 млн. лв. Делото срещу двамата извършители, на които са били наложени най-тежките мерки за процесуална принуда – задържане под стража, все още се разследва.

Гости на отчетното събрание на прокурорите от Разградския съдебен окръг бяха и членът на ВСС Огнян Дамянов, и.ф. апелативният прокурор Вилен Мичев и прокурор Стефка Якимова, говорител на АП–Варна, както и председателите на Окръжния и Административния съд в Разград, представители на ДАНС и ОД на МВР, областният управител Гюнай Хюсмен.

Главният прокурор Сотир Цацаров връчи почетен знак на заместник-окръжния прокурор Антония Донева, която се пенсионира и изрази уважение към дългогодишната й работа само в системата на обвинението.

В брифинг преди отчетното събрание главният прокурор отговори на журналистически въпроси за концепцията на съдебната карта и окрупняването на прокуратурите, с което ще бъде решен въпросът с недостига на обвинители, както и по някои разследвания с висок обществен интерес.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име