Проф. Соня Тончева

На 1 август 2015 г. проф. Соня Тончева беше назначена за директор на шуменския филиал на медицинския университет във Варна, в който за трета година се обучават студенти по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”.  Тя е завършила Полувисшия медицински институт в Шумен през 1981 г., а след това специалността „Биология” в Шуменския университет. Защитила е магистърска степен по социални дейности със специализация по публична администрация. През 2005 г. става доцент в МУ-Варна, а професор е от 2013 г.  Била е ръководител на катедрата по здравни грижи там в периода 2006-2015 г.  В Медицинския колеж в Шумен беше директор от 1990 до 1999 г., а след това стана заместник-директор до закриването му през 2006 г.  Национален консултант е по здравни грижи и член на УС на Националния съвет по качество в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. В навечерието на 12 май – Световният ден на сестринството, разговаряме с директора на учебното заведение в Шумен.

-Професор Тончева, скоро имахте акредитация на филиала. Кога ще получите оценка?

-Процедурата е дълга, до месец ще имаме оценка от Националната агенция по акредитация на висшите училища към Министерския съвет. Това е програмна акредитация. През 2015 г. акредитацията беше институционална за разкриване на филиал на Медицинския университет-Варна тук. Според точките, които ще получим, ще трябва да изпълним препоръките за определен период от няколко години.

-Завършвате третата си учебна година. С колко студенти?

-Имаме 132 студенти. Искаме приемът за акушерки да се увеличи от 20 на 25, а за медицински сестри да се увеличи от 20 на 35. Засега имаме само две момчета – третокурсници.

-Колко са в момента филиалите за медицински сестри и акушерки у нас, за да си представим конкурентността на вашето учебно заведение?

-Към Медицинския университет във Варна филиалите са в Шумен, Сливен и Велико Търново. В структурата на Тракийския университет в Стара Загора има филиал в Хасково. Медицинският университет в София има филиал във Враца.

-Представете екипа на шуменския филиал.

-Много съм удовлетворена от академичното развитие на нашия екип. За кратко време колегите подходиха амбициозно.  На щат са 23 души, като 9 от тях са административен персонал.  Аз съм професор, в процедура съм да се явя за доктор по управление на здравни грижи.  Професор Явор Корновски, лектор, е ръководител на катедрата по здравни грижи във Варна.  Елис Исмаил стана доцент по акушерство и гинекология.  В момента са обявени два конкурса за доценти по специалността „Управление на здравните грижи”.  Кандидати са нашите асистенти Теодора Евтимова и Тамара Цветкова.  Четирима наши асистенти са зачислени в докторска програма – образователна и научна степен доктор.

Обучение на медицински сестри

 

-Като се изключи Кръводарителния център, който е в в сградата на бившата Белодробна болница, филиалът е основният стопанин. Достатъчна ли ви е базата?

-По време на акредитацията сега проведохме среща с ръководството на община Шумен и с областния управител. Шуменският кмет ни подкрепи да се разширим, след като ще приемаме още студенти. Отделението по ревматология освободи част от втория етаж, отдавна се изнесе отделението за рехабилитация от третия етаж. Сградата е общинска и защо не един ден тук да се разкрие факултет по сестринско дело!

-Ползвате електронно базирано обучение.

-Дигиталните технологии позволяват мои лекции в шуменския филиал да се наблюдават от студенти във Варна, Сливен, Велико Търново. Става въпрос само за лекционното обучение. Упражненията са в реална среда.

-Защо още няма медицински стандарт за професията медицинска сестра?

-Работи се много активно, нашата асоциация постоянно предлага проекти за професионалистите по здравни грижи.

-При настоящата криза за медицински сестри /не стигат 30 000 в страната/, не е ли много песимистично да се изработи стандарт, който няма да е приложим?

-Качеството на медицинските грижи няма как да бъде обсъждано. Стандартът не може да се прави спрямо дефицита на персонала, а в синхрон с добрата медицинска практика. Компромис не може да има. Трябва да се търси възможност да се разширяват ресурсите. Работното място на сестрите и акушерките да бъде по-привлекателно, да има по-адекватно заплащане.

-Една медицинска сестра може да покрие критериите, но ако е сама в отделението с 15-20 пациенти, как да се справи?

-Да, но има дефицит и с лекарите. Затова мениджърите на болниците да дойдат в нашите филиали, да обвържат работните си места с ясна структура – колко ще се пенсионират, как да компенсират свободните работни места спрямо потребностите по клинични пътеки. Има работодатели, които заплащат обучението на медицински сестри срещу договор да работят в болница 10-15 години.

-За университетски и частни болници ли говорим?

-Не. Пример съвсем близо до нас има. Комплексният онкологичен център така си осигури медицински физици и лаборанти за лъчетерапия, създавайки контакти със студентите в някои вузове. А за медицински сестри там дефицит засега няма. Въпрос на далновидност.

-Но перспективата да работят бъдещите медицински сестри за 600 лева не е привлекателна и много от вашите студентки  виждат бъдещето си в чужбина – Турция, Германия, Австрия. Ние обучаваме специалисти за чужбина.

-Така се получава. Бедните държави обучават медицински специалисти за богатите държави. И в Европейската комисия е обсъждано, както и в нашия медицински университет във Варна, че трябва да се създадат помощни професии – здравни асистенти, болногледачи и др. Както в Европа има ортопедичен техник. Това са по-ниско квалифицирани дейности за разлика от медицинската сестра, която днес учи четири години – академично обучение. След това тя има специализация. Само с помощни професии няма да го има това професионално прегаряне на медицинските сестри в операционните, например.

Милосърдие по примера на Флорънс Найтингейл

-Преди две години искахте да разкриете акушеро-гинекологичен кабинет в Онкоцентъра, където да работи професор Корновски, за да има клинична дейност филиалът.

-Това намерение отпадна. Съсредоточихме се върху други приоритети. Ние участвахме с проект на стойност 15 000 лева във фонд „Медицинска наука”. Не го спечелихме. За нас е важно да привлечем ресурса от шуменски кадри. По клиничните дисциплини лекциите се водят от хабилитирани лица, но практическите занятия са в лечебните заведения. Повече от двайсет души са. Това са д-р Бисер Митев, д-р Галина Радева, д-р Георги Иванов, д-р Ивайло Балабанов, д-р Ахмед от частната кардиологична болница „Мадара”… По педагогика преподавател с докторска степен е Галина Богомилова – директор на ЦДГ „Звънче”. Депутатът д-р Румен Генов всеки понеделник е при нас. Д-р Светлана Маркова, заместник-кмет, също. Това са хонорувани преподаватели.

-Има ли интерес от чуждестранни студенти?

-Все още не са пожелали чужденци да учат във филиала, но по програма „Еразъм +” има офис в Медицинския университет във Варна. За нея кандидатстваха третокурсниците от всички филиали, което им дава шанс в четвърти курс да проведат два месеца стаж в чужбина. Кандидатстваха общо 15 студенти, като 13 от тях са студенти от шуменския филиал. Ще проведат стажа си в Измир, Кастамон и Одрин – Турция,  Битоля – Македония, Талин – Естония. На останалите две места са класирани студентка от Варна и студентка от филиала в Сливен. Изисква се добро владеене на английски език, за Естония – руски език. Какво по-голямо признание за шуменския филиал!

-Медицинското училище в Шумен е създадено през 1950 г. Няколко години по-късно в него са обучавани по 350 студенти. Дали ще стигнете този прием?

-Дай Боже! За тази учебна година Медицинският университет във Варна получи 20 места повече за обучение – общо. Аз се радвам, че към шуменския филиал има голям интерес. Ние много инвестираме в информационни кампании.  Представихме учебното заведение със студентите на 500 ученици в 12 клас в Разград, Търговище, Балчик, Добрич, Провадия, Нови пазар, Велики Преслав. В края на март направихме Ден на отворените врати. На 11 май, петък, е вторият ден – празникът на Шумен. Ще има видеохроника, безплатно измерване на кръвното налягане на гражданите в двора, студентски презентации, обобщавайки трите години от възстановяването на учебното заведение. В сградата ще се проведат две срещи на випуски. Това са випуск 1998 година от специалността „Акушерка” и випуск  1999 година на медицинските сестри, всички дипломирани в Шумен. Миналата година за първи път имаше една среща на випуск. Дойдоха дори медицински сестри, които сега живеят в Турция.

Мария Добрева – асистент по клинична практика и въведение и философия на сестринските грижи.

-Международният ден на сестринството – 12 май, ще отбележите ли?

-Тази година го чествахме два дни по-рано в Медицинския университет във Варна.

-Къде ще се проведе изпитът за новия прием студенти?

-Една част от кандидатите подават документите в Шумен и се явяват на изпит по биология в нашия филиал. Други си подават документите във Варненския медицински университет, като кандидатстват за него и трите му филиала.

Разговора води Валентина МИНЧЕВА 

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име