РЗОК - Шумен

Народното събрание прие правилата за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, тяхното изслушване, както и процедурата за избор.

От днес парламентарно представените групи ще имат 5-дневен срок, през който да предлагат кандидати за фонда. Изслушването на кандидатите ще се проведе публично в ресорната здравна комисия, като всеки от тях ще има 15 минути, за да представи визията си за управление на НЗОК.  В рамките на до 10 минути те ще трябва да отговарят на въпроси към тях, постъпили в комисията, както и на питания от депутатите в комисията по време на изслушванията.  Крайната дума за избор на управител на НЗОК е на парламента.

Преди приемането на правилата от БСП обявиха, че няма да подкрепят стартирането на процедурните условия за избор на нов управител.  Проф. Георги Михайлов изтъкна, че те не са променяни, а системният проблем в сектора остава нерешен. Това упражнение, което правихме сега, го правихме и миналата година, подчерта той, като допълни, че през последните 18 години нито един управител на фонда не е изкарал своя пълен мандат.  От 2000 г. досега са се сменили 17 управители на касата.

Основната критика на левицата е, че управителят на НЗОК не може да влияе върху политиката на Надзорния съвет на касата. Поради тази причина от БСП обявиха, че ще предложат законодателна инициатива за избор на управител на НЗОК.

Кандидати за управител на касата не могат да бъдат членове на Надзорния съвет или техни роднини, както и депутати, министри, заместник-министри, общински кметове, лидери на политически партии, търговци, синдици, ликвидатори, управители или акционери в дружества за доброволно здравно застраховане. Декларираните от кандидатите данни задължително се проверяват от парламентарната Комисия по здравеопазване и тези, които не отговарят на изискванията, отпадат от надпреварата.

За да стане управител, кандидатът трябва да получи подкрепата на повече от половината присъстващи депутати. Ако конкурентите за поста получат равен брой точки, се извършва повторно гласуване. Ако никой не събере достатъчно гласове, гласуването се провежда само с двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. Ако и тогава не бъде излъчен победител, Народното събрание е длъжно да рестартира цялата процедура по избор на управител на НЗОК.

В случай че д-р Йорданка Пенкова бъде избрана за управител на НЗОК, вакантен остава директорският стол в РЗОК-Шумен. Тогава и за този пост ще трябва да бъде обявен конкурс.

Валентина МИНЧЕВА

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име