Бизнес климатът у нас продължава да се влошава и през септември, след като през август беше отчетен рязък спад в показателите.  Последните данни на националната статистика показват, че общият показател – 27.7 % за септември, е спаднал с 1.5 пункта в сравнение с предходния месец. Влошаването се дължи основно на неблагоприятните прогнози на предприемачите в строителството и услугите, сочат данните на НСИ.  Недостигът на работна сила вече се очертава като една от основните пречки за развитие на наблюдаваните от статистиката сектори.

В строителството показателят за бизнес климата се влошава чувствително – намалява с 5.8 пункта заради по-негативните оценки на строителните предприемачи.  По-неблагоприятни са техните мнения за строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца.

Основните проблеми пред сектора остават недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Строителните предприемачи обаче предвиждат запазване на продажните цени през следващите три месеца.

В промишлеността показателят запазва стойността си от август, а предприемачите оценяват сегашната производствена активност като благоприятна.  Прогнозите им обаче не са толкова добри – според тях поръчките за ново производство са намалени, което ще се отрази на дейността им през следващите месеци.

Основните фактори, които спъват промишлеността, продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостигът на работници.

В търговията на дребно показателят остава на нивото си от август.  Оценките на търговците на дребно за обема на продажбите през последните три месеца са благоприятни, а в прогнозите им за следващите три месеца дори има известно подобрение.

Главните пречки пред сектора остават конкуренцията, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.  Очакванията на търговците са цените да останат без промяна през следващите три месеца.

В услугите показателят бизнес климат се влошава с 1.7 пункта заради по-негативните очаквания на предприемачите, според които състоянието на бизнеса им през следващите три месеца ще се влоши.

Най-сериозните затруднения остават конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда. По отношение на продажните цени в сектора, мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име