Постоянната комисия по заетост в област Търговище обсъди на свое заседание резултатите от второто анкетно проучване на работодателите за потребностите им от работна сила. Срещата беше ръководена от заместник-областния управител Панайот Димитров.

Проучването е извършено в периода 1 август – 17 септември, като в област Търговище са анкетирани общо 162 фирми. От тях 85 са специално подбрана статистическа извадка с цел да се формира национална представителност на проучването.

Данните показват, че близо 80% от работодателите ще търсят нов персонал през следващите 6 месеца. Най-голям брой работни места ще се разкрият за шофьори, оператор в производството на облекло/шивач, работник в хранително-вкусовата промишленост, пътен строител, работник в растениевъдството, строител, социален асистент, озеленител и работник в животновъдството. Също така работодателите са посочили потребност от учители и педагогически персонал.

Основно се търсят кадри за постоянна заетост – това посочват близо 80% от работодателите.  В близко бъдеще работодателите прогнозират, че ще търсят специалисти с висше образование в следните области: Администрация, Икономика, Електротехника; както и специалисти със средно образование: Търговия на едро и дребно, Транспортни услуги, Растениевъдство и животновъдство.

Като най-необходими за настоящия и бъдещия персонал анкетираните считат знанията и уменията за самоконтрол и дисциплина, спазване на безопасните условия на труд и за работа под напрежение. Най-често работодателите търсят в персонала инициативност и предприемачество, както и умение за учене.  Резултатите от проучването ще се използват при определяне на политиката за насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име