Съдии и служители на Окръжния съд в Шумен участваха тази седмица в третата годишна среща на органи на съдебна власт, ангажирани активно с Образователната програма на ВСС и МОН, съобщиха от ШОС.   Шуменските съдии са лектори и наставници в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

Целта на срещата беше да се представят добри практики, въведени иновативни подходи, обществената подкрепа и взаимодействието с органите на местно самоуправление, институции и организации.  Единствено Окръжен съд – Шумен от всички участници представи и 10 минутен клип като рекламен материал за Образователната програма, съобщиха от ШОС.   Шуменският съд получи висока оценка за представянето си във форума и участието си в Образователната програма с реално постигнати успешни резултати.

Припомняме, че ШОС участва в тази социална програма от самото й стартиране през 2014 г.  През годините, благодарение на работата на магистратите и служителите, тя се разви и разшири обхвата си. Настоящата учебна година започна с рекорден брой ученици в пет училища.

Основни цели на пилотната образователна програма са обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност и култура, превенция на детското насилие, постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие, повишаване на доверието в съдебната власт.

През месец януари ШОС ще представи на обществеността филм – симулативен процес „Съдебен процес – грабеж и разпространение на наркотици в двора на училището“, както и рекламния клип.  Главни герои във филма са ученици – участници в Образователната програма, информират от съда.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име