Община Търговище обявява прием на документи за разпределяне и отдаване под наем на мери, ливади и пасища за общо и индивидуално ползване от собствениците на пасищни животни. Срокът за отдаване е за следващите 5 години, до 2024 г.

Ще се отдават общо 5350 дка в землищата на всички 51 населени места в общината и кварталите Въбел и Бряг.  Най-много пасища и мери се отдават в района на село Подгорица, където са предвидени 320 дка.  В землището на Буйново са обявени 303 дка, а в Макариополско – 285 дка.  Припомняме, че основната част от мерите и пасищата вече са разпределени през 2015 г., като сега се отдават останалите свободни площи.

Цените за декар земя са определени според категорията на имотите, тяхното разположение, землището, в което се намират и са на годишна база. Най-ниската цена за пасища и мери е 5 лв., като по-масово са по 7 и 8 лв. за декар.  В районите на Съединение и Макариополско парцелите са оценени между 10 и 12 лв. за декар. Най-много се заплаща за ливада в землището на село Бистра, където цената стига 13 лв. на декар.

Пълният набор от документи за кандидатстване може да се получи в стая 81, IV етаж в сградата на Общината или да се изтегли от сайта на администрацията. Крайният срок за подаване на документите е 10 март 2019 г. в Центъра за административно обслужване на Община Търговище.

Комисия, назначена със заповед на кмета д-р Дарин Димитров, ще разгледа постъпилите заявления и ще извърши разпределението на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд в срок до 1 май 2019 г. С предимство при разпределението на имотите са стопаните с по-малък брой животни, съгласно разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Според закона, ако заявените декари в определено землище не достигат, на животновъдите ще се предлагат свободни такива от съседни райони.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име