През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст над 15 години в област Шумен е 77 100 души.  Работещите мъжете са 43 400, а жените са с около 10 000 по-малко – 33 700.  На годишна база общият брой на заетите лица се увеличава с 3.9 % в сравнение с края на 2017 г.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 52.1% (при 52.5% за страната), съответно 60.5% за мъжете и 44.1% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 2.3 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 0.8 процентни пункта, а при жените – с 3.6 процентни пункта.

По брой на заетите лица област Шумен е на 13-то място сред всички 28 области в страната.  С най-голям брой работещи са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Силистра и Видин.  По показателя коефициент на заетост област Шумен заема девето място в страната.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 години са 73 700, като 41 700 от тях са мъже, а 32 000 са жени.  Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица в трудоспособна възраст нараства с 3.9%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 66.1%, съответно 73.4% за мъжете и 58.6% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 3.4 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 2.6 процентни пункта, а при жените – с 4.3 процентни пункта.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име