Община Търговище планира да подмени амортизираното кухненско оборудване в социалния патронаж и кандидатства по проект за купуване на нова професионална хладилна техника и посуда. Проектът е финансиран от фонд „Социална закрила”, а максималната искана помощ е в размер на 27 000 лв. Според условията трябва да има и съфинансиране в размер поне на 10%.

Това е записано в докладна, която ще бъде внесена за разглеждане на сесията на Общинския съвет в Търговище този месец. Подкрепата на съветниците е задължително условие, за да може Общината да кандидатства за отпускане на средства по проекта, свързан със подобряване условията и качеството на услугата, предоставяна от патронажа.

Към момента социалната услуга се ползва от 579 души на територията на община Търговище.  395 от тях са самотни възрастни хора, които нямат възможност да се грижат за себе си. Записани са още 129 лица с увреждания. От патронажа храна получават също 55 бедни и болни жители на града, които са към християнската трапезария към храм „Св. Йоан Рилски”.  Разходите за тях се поемат от дарители на църквата.

В докладната, която внася секретарят на местната администрация Христалина Халачева, се посочва, че с цел гарантиране устойчивост на резултатите от проекта, Община Търговище се задължава да предоставя услугата в срок от 3 години след приключване дейностите по проекта.

С новия проект Общината продължава обновяването на базите на социалния патронаж и филиалите му в селата, както и привеждането на кухненската техника и оборудване спрямо изискванията за този вид дейност.  През 2016 г. беше подменено част от старото оборудване на стойност близо 23 000 лв.  Бяха закупени професионални печки, пекарни, фризери и други. Със собствени средства на Общината се извършват и текущи ремонти.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име