Постоянната комисия по образование и наука, с председател Валентина Тодорова гласува предложените от Експертната комисия номинации за присъждане на Наградата на Шумен в системата на образованието и науката.

За „Ученик на годината“ в хуманитарната и природоматематическата област с 6 гласа бе одобрен Красимир С. Калоянов от 12 клас на ППМГ „Н. Попович“.

За „Ученик на годината“ в областта на изкуствата и спорта 6 гласа получи Александър Р. Димитров, 12 кл., възпитаник на ЦПЛР-ОДК.

За „Ученик на годината“ в областта на професионалното обучение с 6 гласа бе утвърдена номинацията на Денис И. Мустафов, ученик в ПГМЕТТ „Хр. Ботев“

В категорията „Студент в областта на природните, математическите и техническите науки“ 6 гласа получи  номинацията на Сабина Св. Василева, студентка в специалността „Физика“ в Шуменския университет.

Две бяха номинациите в категорията „Учител на годината“ в системата на предучилищното образование. На първо място бе класирана Светла Д. Патева, старши учител по музика в ДГ „Дружба“, която получи 6 гласа. От номинациите отпадна името на Лиляна С. Спасова – ст. учител в ДГ „Конче вихрогонче“, която не получи нито един глас от комисията.

В категорията „Учител на годината“ в сферата на природните, математическите и техническите науки с 6 гласа бе одобрена номинацията на Слави В. Димов, ст. учител по физическо възпитание и спорт в 9 ОУ „П. Волов“.

Две бяха номинациите и за „Учител на годината“ в сферата на хуманитарните науки. На първо място тук бе класиран Андрей Соколов Андреев, преподавател в СУ „Йоан Екзарх Български“. Той получи 5 гласа. Дарина М. Бошнакова – ст. учител по музика в СУ „С. Доброплодни“ , получи само 1 глас.

В категорията „Директор/зам.-директор на училище или обслужващо звено“ единодушно бе подкрепена номинацията на директора на СУ „С. Доброплодни“ д-р Албена Иванова-Неделчева.

За „Наградата за принос в областта на природните, математическите и техническите науки“ с 6 гласа бе утвърдена номинацията на доц. д-р Красимир М. Кордов, преподавател в Шуменския университет.

Единодушно бе утвърдена и номинацията на проф. д-р Димитър Попов за Награда за принос в сферата на хуманитарните и педагогическите науки.

В категорията „Ученическа формация“ бяха допуснати също две кандидатури – 4 гласа получи училищният отбор по баскетбол юноши 11-12 клас към ППМГ „Н. Попович“. От класацията отпадна театралната ученическа формация при НУ „Ил. Р. Блъсков“, за която гласуваха само двама от членовете на комисията.

В категорията „Педагогически колектив в системата на училищното и извънучилищното образование с 6 гласа бе утвърдена номинацията на педагогическия колектив на ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“.

В категорията „Физическо лице“ единодушно бе утвърдена номинацията на Фикрет Индже, председател на надзорния съвет а „Алкомет“ АД.

Утвърдените от просветната комисия номинации ще бъдат гласувани от Общинския съвет на сесията на 25 април. Наградите на Шумен в системата на образованието и науката се връчват по традиция в навечерието на 24 май.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име