Проф. Иван Йорданов на представянето на новата си книга
Днес в Шуменския университет беше представена новата книга на проф. дин Иван Йорданов „Печати на византийската администрация в България (971-1118)“.  Книгата е естествен завършек на изследванията на проф. Йорданов в областта на средновековната българска и византийска нумизматика и сфрагистика, продължили повече от четири десетилетия.

Проф. Иван Йорданов е безспорен авторитет в сферата на средновековната българска и византийска нумизматика и сфрагистика.  Специализирал е в Центъра по византинистика към Харвардския университет Dumbarton Oaks (Вашингтон 1989, 2002, 2004-2005); Heberden Coin Room (Оксфорд, 1993 г.) и Института по византинистика във Виена (1998 г.).   Проучвал е материали и участвувал в конгреси, симпозиуми и семинари във: Вашингтон (1986; 1989; 2002 г.); Санкт Петербург (1985,1991 и 2002 г.); Атина (1988; 1995 и 2001 г.); Лондон ( 1992 и 2006) и Бирмингам (1992 г.); Оксфорд (1993,2005); Виена (1981, 1990,1993,1996, 1998, 1999 и 2002,2005, 2006),  Париж (1996, 2001 и 2005 г.), Севастопол (1997 г.), Берлин (2003 г.) и др.

Автор е на 10 монографични изследвания и повече от 200 научни студии, статии и съобщения в наши и чужди издания.  Ръководител на Филиала на Археологическия институт и музей при БАН в Шумен (1990-1991, 1995-2003 г.).

От 1991 г. проф. д.и.н. Иван Йорданов е неразривно свързан с ШУ.  Той е сред учредителите на Катедрата по история и археология и неин ръководител през периода 1995 – 1996 г.  От 2005 г. до днес е директор на научния център по византинистика към ФХН на ШУ.

Главен редактор на “Нумизматика, Епиграфика и Сфрагиситика”, издание на АИМ при БАН и на научната поредица „Историкии”, издание на Катедрата по история и археология.  Член е на международната асоциация по „Визанатийска сфрагистика“ и на редколегията на специализираното издание “Studies in Buzantine Sigillography”, излизащо във Вашингтон

През 2018 г. проф. Иван Йорданов беше удостоен с почетното звание Doctor honoris causa на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ .

Коментари

коментар

1 Коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име