Агенцията по заетостта стартира процедура за подаване на уведомления за заемане на свободни работни места за хора с трайни увреждания съгласно чл. 41 от Закона за хората с трайни увреждания, която ще продължи още два месеца.   Срокът за подаване на уведомления от работодателите и тяхното приемане от дирекциите „Бюро по труда“ е до 2 юли 2019 г. включително, напомнят от агенцията.

Работодателите, желаещи да наемат лица с трайни увреждания, следва да подадат уведомление в дирекция „Бюро по труда, на чиято територия е седалището на фирмата, независимо дали ще ползват посредническите услуги на Агенция по заетостта чрез съответната дирекция „Бюро по труда” или услугите на други трудови посредници.  Работните места могат да бъдат обявени както на първичния пазар на труда, така и за ползване на преференции по Закона за насърчаване на заетостта и/или по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Уведомлението работодателите могат да намерят на сайта на Агенция по заетостта. Образецът на уведомлението може също и да се получи на място или по електронна поща от всяка дирекция „Бюро по труда” в страната.

Ваучери за квалификация

Междувременно продължава новият разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица“, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС.  Операцията ще предостави възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса.

Финансовият ресурс за втория прием на заявления за обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности по проекта е в размер на близо 19 милиона лева, като се очаква с планираните средства още 30 000 заети лица да повишат квалификацията си.

По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са с придобита средна или по-ниска степен на образование, без ограничения във възрастта или са на възраст над 54 години (навършили 55 години) с висше образование.

Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери. Обучение по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

По проекта се променя и предвиденото съфинансиране от страна на включените в обучение лица и при новия прием то ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера. Това ще доведе до по-висока ангажираност от страна на лицата относно качеството на обучение и ще създаде предпоставки за споделена отговорност между тях и обучаващата организация за постигане на по-добри резултати.

Срокът за прием на заявления започна от 1 април 2019 г. и е до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

Младежка заетост

Продължава и набирането на заявки по схемата „Младежка заетост”.  Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за стажуване или обучение на младежи до 29 години с регистрация в дирекция „Бюро по труда“ от цялата страна в съответствие с изискванията до изчерпване на финансовия ресурс.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име