НОИ - Шумен

Териториално поделение на НОИ в Шумен, със съдействието на кметовете на общините в областта, организира през месец май приемни с пенсионни консултации за избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент, съобщиха от НОИ.

Консултациите ще се проведат двукратно, през седмица, по предварително обявен график.  Експертите от отдел „Пенсии“ на място, чрез използване на специално разработени електронни услуги ще изчисляват прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата след 31.12.2018 г.

За да се осъществят консултациите и изчисленията, гражданите трябва да представят лична карта и оригиналните документи, доказващи трудов/осигурителен стаж до 01.01.1997 г. – трудови книжки, осигурителни книжки, удостоверения, военно-отчетна книжка и др. и Удостоверение за осигурителен доход обр. УП-2 за период от                3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. по избор.

С допълнението на Кодекса за социално осигуряване, публикувано в бр. 35 от 2019 г. на Държавен вестник, се предоставя възможност в шестмесечен срок лицата с подадени заявления за отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата след 31.12.2018 г., както и тези на които е отпусната такава пенсия до влизането в сила на разпоредбата, да упражнят еднократно правото си на избор, като в тези случаи пенсията се отпуска в новия размер от същата начална дата, ако това е по-благоприятно за съответното лице.

Ето и графикът за провеждане на консултации за избор на по-благоприятен коефициент за пенсия:

ОБЩИНА,

МЯСТО

ДАТИ ЧАСОВЕ

ЗА КОНСУЛТАЦИИ

гр. Велики Преслав,

залата на общината

 

07.05.2019 г. 21.05.2019 г. 09.00 – 12.00 ч.
гр. Нови пазар,

залата на Общината

 

08.05.2019 г.

 

22.05.2019 г.

 

09.00 – 12.00 ч.
гр. Каспичан,

залата на Общината

 

гр. Плиска, Пенсионерски клуб

 

09.05.2019 г.

 

23.05.2019 г.

09.00 – 12.00 ч.

 

 

13.00 – 16.00 ч.

г. Хитрино,

залата на Общината

 

13.05.2019 г. 27.05.2019 г. 09.00 – 12.00 ч.

 

с. Венец,

залата на Общината

 

13.05.2019 г. 27.05.2019 г.

 

 

13.00 – 16.00 ч.
гр. Каолиново,

залата на Общината

 

14.05.2019 г. 28.05.2019 г. 09.00 – 12.00 ч.
с. Никола Козлево,

залата на Общината

 

14.05.2019 г. 28.05.2019 г. 13.00 – 16.00 ч.
гр. Върбица,

залата на Общината

15.05.2019 г. 29.05.2019 г. 09.00 – 12.00 ч.

 

 

гр. Смядово,

залата на Общината

 

17.05.2019 г. 31.05.2019 г. 09.00 – 12.00 ч.
ТП на НОИ – Шумен

Приемна за граждани – I-ви етаж

всеки работен

ден

 

8.30 – 16.30 ч.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име