Общинските съветници на заседание в КОЦ

В заседателната зала на Комплексния онкологичен център в Шумен днес се проведе изнесено заседание на три постоянни комисии на общинския съвет. Общо 15 съветници от икономическата, финансовата и здравната комисия дойдоха, за да се запознаят с финансовото състояние на лечебното заведение и необходимостта от нови инвестиции за поддържане на високото технологично ниво за диагностика и лечение на онкоболните.

Иван Ламбов – председател на комисията за икономическа политика, общинска собственост и контрол на сделките с общинско имущество, откри заседанието. Той съобщи, че е поел инициативата за него. Щом присъстват повече от 30 процента от общинските съветници и д-р Светлана Маркова, заместник-кмет по здравеопазване и социални дейности, значи събитието е важно. Той каза: „Срещата е информативна и няма да се гласуват решения. Ние сме запознати с финансовия отчет на лечебното заведение, което се справя добре, но на редовното заседание нямаше време да говорим за перспективите онкоцентъра. За да запазим за региона това лечебно заведение, днес ще разберем какви са предизвикателствата пред него. А и да чуем от каква подкрепа то има нужда“.

Иван Ламбов откри заседанието

Д-р Сотир Караниколов – управител на КОЦ-Шумен, приветства общинските съветници и медиите. Той говори за технологиите в онкологията, които трябва да се поддържат и обновяват. Какви са инвестициите, които Онкоцентърът планира през следващите години? Хибридната гамакамера е вече доставена. Ръководството се съсредоточава за доставянето на нов мощен линеен ускорител. В момента има два линейни ускорители. Предстои подмяна на апаратурата в образната диагностика. Нужни са 15 милиона лева за обновяване на амортзираната апаратурата на КОЦ-Шумен. Третият линеен ускорител ще е на цена 7 милиона лева. Колективът на общинското дружество не очаква веднага решение на шуменския парламент. Той го запознава, след което ще има финансов анализ и обсъждане в комисиите. През 2020 г. се очаква финансова подкрепа от общината, а дотогава ще се подготвят документите съгласно Закона за обществените поръчки. Амбицията на ръководството на дружеството е да осигури собствени средства за половината от парите за линейния ускорител.

Доц. д-р Румен Габровски – ръководител на Клиниката по лъчелечение в КОЦ, запозна присъстващите с нейната история, перспективите и мястото й на здравната карта в Североизточна България и цялата страна.

Съветниците задаваха въпроси, някои изказаха становища. Д-р Маркова свърза технологичното обновление на Онкоцентъра с бъдещата здравна стратегия на община Шумен. Но тогава ще има друг общински съвет, а вероятно и нови началници в общината. Темата заслужава открит обществен дебат, защото КОЦ-Шумен е не само лидер на онкологията в Североизтока, но и високотехнологичното лечебно заведение на общината, конкурентно на здравния пазар.

Подробен репортаж за събитието ще прочетете в следваща публикация.

Валентина МИНЧЕВА

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име