Днес се проведе Общо събрание на акционерите в „МБАЛ-Шумен“ АД с дневен ред от 15 точки.  Присъстваха представители на държавата /МЗ-принципал/, общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Смядово.  Обсъдени и гласувани са основните финансови доклади за миналата 2018 г., кадровата политика и перспективите за лечебното заведение.

В държавната болница 60 % от капитала са на принципала – Министерство на здравеопазването, 23 % на община Шумен, от 1 до 4 % имат останалите 9 общини в областта.  До 12 юни 2018 г. изпълнителен директор на областната болница беше д-р Атанас Атанасов, а след това ръководството пое д-р Димитър Костов. Като заместник-председател в борда продължава да бъде д-р Лиляна Куздова, а представител на държавата /председател на Съвета на директорите/ е Деница Шалева.

Общият размер на дълговете на болницата е 6 614 000 лв.  От тях към фирми-доставчици дългът е почти 2,9 милиона лева, от които 1,8 милиона лева са просрочените задължения. Болницата завършва за отчетната 2018 г. със загуба по счетоводен баланс от 1,142 милиона лева.

На общото събрание е гласувано да се увеличи капиталът на основните акционери – държавата и община Шумен. На държавата – от 60 на 60,74 %, а на община Шумен – от 23 на 23,54 %.

Гласуване е продажба на имот на ул. „Ален мак“ 1, но процедурата няма да стартира, докато не се актуализира нотариалният акт.  Това е къща, която отдавна е изоставена. След тази юридическа подробност ще се премине към продажба, а с парите ще се погасяват дългове на болницата.

Деница Шалева от МЗ не е присъствала.  Като представител на държавата се е явила д-р Веселина Железова – шеф на дирекция „Медицински дейности“ в Регионалната здравна инспекция /структура на Министерството на здравеопазването/. Тя е гласувала против освобождаване на ръководството на МБАЛ-Шумен от отговорност относно финансовия отчет за 2018 г.

Валентина МИНЧЕВА

Коментари

коментар

Loading...

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име