България е загубила близо 50 000 души от населението си през 2018 г. и вече е под 7 милиона.  Данните са от последния анализ на Евростат за жителите на отделните страни-членки на ЕС и бяха обявени вчера.

През 2018 г. населението в България е наброявало 6 957 642 жители, посочва Евростат. В сравнение с предходната 2017 г. българите са се стопили с 49 995 души или с 0,7%.

България е с най-висока смъртност в Евросъюза – 15.4 на хиляда жители.  Раждаемостта у нас е 8.9 на хиляда и макар че това не е най-ниският показател в ЕС, съотношението на родените спрямо починалите български граждани е най-лошото в съюза  – минус 6.6‰.  Това поставя България на последно място в ЕС по промяна на числеността на населението по естествен начин.

Сравнително по-малко деца от България са се родили миналата година в Италия – 7.3 на хиляда, Испания – 7.9 ‰, Гърция – 8.1‰, Португалия – 8.5‰ и Финландия – 8.6‰.  В тези страни обаче смъртността е значително по-ниска в сравнение с България, затова естественият прираст не е толкова лош.

С най-добри показатели по раждаемост в ЕС са Ирландия – 12.5 на 1000 жители, Швеция – 11.4 ‰, Франция – 11.3 ‰ и Великобритания – 11 ‰.

Ирландия е начело в Евросъюза и по показателя естествена промяна на числеността на населението,  т.е. съотношението между раждания и смъртни случаи.  Следват Кипър, Люксембург, Швеция, Франция, Великобритания и Малта.  Всички те са с положителен естествен прираст.

Около 512 милиона са жителите на страните от ЕС през 2018 г.  С най-голямо население е Германия – 83 милиона, следва Франция – 67 милиона, Великобритания и Италия – по 60 милиона и Испания – 46 милиона.

На Балканите с най-голямо население е Румъния – 19.4 милиона, следвана от Гърция – 10 милиона.  Сърбите са намалели през 2018 г. с 5.46 на хиляда и към 1 януари 2019 г. за пръв път са слезли под 7 милиона граждани, т.е. страната е със същите показатели като България.  Северна Македония обаче е увеличила населението си с 1 на хиляда и е стигнала 2.077 милиона граждани. Турция също расте с впечатляващите 14.7 на хиляда и достига до 82.003 милиона жители.

Анализът на Евростат отчита, че броят на младите българи на възраст под 15 години е 996 000 души или 14,3 % от населението.  Българите на възраст 14-64 години са 4 494 937 или 64,4 % от хората в страната. Българите на възраст над 65 години са 1 466 652, което е 21 % от населението.

Средните данни за страните от ЕС през 2018 г. показват, че 16 % от населението на съюза е под 15-годишна възраст, 64 % са на възраст между 15 и 64 години, а останалите 20 % са на възраст над 65 години.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име