Средната заплата в ИТ сектора вече надхвърля 3000 лв.

През второто тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата в страната нараства с 4.3% спрямо първите три месеца и достига 1 260 лева. Това показват данните на националната статистика, които НСИ публикува вчера на сайта си.

Само София обаче успява да надхвърли средното ниво, докато всички останали области не успяват да достигнат посочените 1 260 лв.  В столицата средната заплата през второто тримесечие е 1 729 лв., като разликата в доходите между София и най-бедните региони в страната продължава да се задълбочава.  Две области – Видин /819 лв./ и Благоевград /809 лв./ не успяват да достигнат дори и наполовина софийската заплата, а още три региона – Хасково, Смолян и Кюстендил, едва надхвърлят половината от столичните доходи.

Общо 17 области в страната не достигат дори 1000 лв. средна заплата.  Шумен е почти на границата с 997 лв. средни доходи през тримесечието.  Търговище изостава с 976 лв. средна заплата.  Разград обаче успява да прескочи с малко бариерата и формира 1 033 лв. средно възнаграждение за второто  тримесечие.  Ето и доходите във всички региони:

Средната заплата в ИТ индустрията вече надхвърля 3000 лв.

Най-високо платена и през второто тримесечие е ИТ индустрията, където средната заплата вече надхвърля 3000 лв.  В същото време най-зле платеният бранш – хотелиерството, осигурява една 782 лв. средно възнаграждение.

Ето и топ 3 на най-добре платените икономически дейности:

– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3 053 лева

– „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 174 лева

– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 048 лева.

В добивната промишленост средната заплата е 1815 лв., в професионалната дейност и научните изследвания – 1760 лв.  Над средните доходи получават в още три дейности – в сектор „Образование“ средното възнаграждение е 1272 лв., в сектор „Хуманно здравеопазване“ – 1286 лв.  В държавното управление пък средната заплата вече е 1400 лв.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 782 лева,  „Други дейности“ – 924 лева и „Строителство“ – 974 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 11.0%, а в частния – с 12.4%.

Работещите са 2 350 000 души, но намаляват на годишна база

По предварителни данни на НСИ, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. нарастват с 33.9 хиляди, или с 1.5%, спрямо края на март 2019 г., като достигат 2.35 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 28.4%, „Операции с недвижими имоти“ – със 7.9%, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3.6%.  Най-значително намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование“ – с 2.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 21.3 и 17.0%.

На годишна база обаче в края на юни 2019 г. в сравнение с края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 3.0 хил., или с 0.1%.  Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 13.0 хил., „Транспорт, складиране и пощи“ – с 2.8 хил., и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 2.6 хил., а най-голямо увеличение – в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.0 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост“ и „Други дейности“ – съответно с 5.0 и 4.9%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ – с 5.0%.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име