Приключи монтажът на новата SPEKT/CT гамакамера в отделение по нуклеарна медицина с метаболитна терапия в Комплексния онкологичен център в Шумен. Апаратурата съчетава гамакамера и осемсрезов скенер.

Новата гамакамера ще се използва за диагностика и контрол на онкологичните и неонкологичните заболявания. Към момента няма аналогична апаратура в съседните области.

Инвестицията е осигурена със собствени средства на КОЦ – Шумен и е на стойност 1 милион 94 хиляди лева, от които 1 милион 10 хиляди лева са за доставката и пускане в експлоатация на апарата, а 83 365 лв. за ремонт и преустройство на съществуващото помещение. Предстои издаване на лицензия от Агенция за ядрено регулиране.

За диагностика и лечение към „КОЦ – Шумен“ ЕООД се насочват групи пациенти освен от областите Шумен и Търговище, също така и от областите Варна, Русе, Разград и Сливен.

Коментари

коментар

1 Коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име