Форумът на медицинските сестри и акушерки

На 1 и 2 ноември Шумен ще бъде домакин на XV-я национален форум по здравни грижи.  Очакват се 217 специалисти от София, Плевен, Варна, Велико Търново, Русе, Добрич и Шумен.

Научната среща е под наслов: „Здравните грижи сега – обучение, лидерство, добри практики“. Събитието ще се проведе по традиция в хотел „Шумен“. В него участват 19 студенти от направление „Здравни грижи“. Организатори на форума са регионалната колегия при Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Шумен и шуменският филиал на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

През първия ден ще бъде представен документалният филм „Професия за живота“, който ще проследи историята на форума, дейността на БАПЗГ и регионалната колегия в Шумен, мисията на професиите в направление „Здравни грижи“ и връзката между опитните професионалисти и младото поколение.

Пленарният доклад е на тема: „Добри практики в акушерската здравно-профилактична дейност“ – лектор е доц. Теодора Евтимова, заместник-директор на филиала в  Шумен. Ще бъдат изнесени 20 презентации, които са на тема: „Обезпечаване лечението на реципиентите с необходимото количество кръвни продукти“, „Модел за вземане на решение за сестрински грижи за самотно живеещ възрастен човек“, „Психологични и социални проблеми при жени с рак на маточната шийка“, „Необходимост от обучение на родители на деца с психични отклонения от 10 до 14-годишна възраст“, „Готовност на студентите за работа в детска ясла с деца от уязвими групи“, „Причини, пораждащи страх и притеснение от бременността“, „Ранни кожни лъчеви реакции при облъчване пациенти с карцином на млечната жлеза“ и др.

В програмата е включена постерна сесия с участие на 15 професионалисти по здравни грижи и шестима студенти от шуменския филиал на МУ-Варна и от факултета по обществено здраве и здравни грижи в Русенския университет „Ангел Кънчев“. За първи път студенти участваха във форума със свои постери през 2017 г. През миналата година възпитаници на различни университетски структури също взеха участие в националната среща за обмяна на практически и научен опит.

По време на XIII-я национален форум по здравни грижи бе създаден и Националния консултативен студентски съвет към БАПЗГ с цел да се чуят идеите на младите хора за подобряване на тяхното обучение и ранната им интеграция в живота на съсловието. През миналите две години студентите успяха да организират няколко инициативи свързани със здравната профилактика и здравословния начин на живот.

Националният форум по здравни грижи се провежда в Шумен от 2002 г. и е сред най-авторитетните научни срещи  на професионалистите по здравни грижи в страната.

Валентина МИНЧЕВА  

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име