От началото на годината броят на регистрираните в бюрата по труда в Шуменска област е намалял с 1742 лица, съобщиха от регионалната служба по заетост. В края на септември безработните са 6207 души, с 49 по-малко спрямо предходния месец.

Равнището на безработица в Шуменска област се установява на 8,2% . В сравнение със септември 2018 г. безработните са с 972 по-малко, а равнището на безработицата спада с 1,2 процентни пункта.

В град Шумен броят на регистрираните безработни е 1309.  Равнището на безработица в града през септември запазва нивото си от предходния месец – 2,9%. При сравнение със същия месец 2018 г. се отчита спад с 0,1 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 55 лица на регистрираните безработни.

През периода януари-септември 2019 г. на работа в област Шумен са постъпили 5231 безработни лица. Над 86 % са намерили реализация на първичния трудов пазар.

През септември в бюрата по труда в региона са заявени 569 работни места. На първичния пазар са обявени 493 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (180). Следват образование (148), държавно управление (56), административни и спомагателни дейности (34). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 76 работни места.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име