Графика на заплатите в Шуменска област

През септември средната брутна работна заплата в Шуменска област надхвърли 1000 лв. и достигна 1010 лв.  Данните са на териториалното статистическо бюро.  Средните доходи в региона за втори път тази година надхвърлят 1000 лв., преди това през май беше отчетена средна брутна заплата от 1008 лв.

Ето каква е средната брутна заплата в Шуменска област през последното тримесечие според официалната статистика: за юли 2019 г. – 985 лв., за август – 974 лв., за септември – 1 010 лева.

Въпреки повишението през септември, средната заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец септември 2019 г. е 1 266 лева.

По размер на средната работна заплата за месец септември област Шумен заема 13-то място сред 28-те области на страната.  С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 711 лв., а с най-ниско е област Видин – 814 лева.

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен намалява спрямо второто тримесечие с 0.7% до 990 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.6%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.4% и „Други дейности“ – с 5.3%, а най-голямо увеличение се наблюдава в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 10.1%, „Добивна промишленост“ и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с по 3.5%.

На годишна база средното месечно възнаграждение в областта нараства с 10.1%, спрямо същото тримесечие на 2018 година.

Намаляват работещите в 11 дейности

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември 2019 г. са 44 545 – работещите намаляват с 407 души, или с 0.9% спрямо края на юни 2019 г.

Намаление на наетите лица е регистрирано в 11 от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.6%, „Други дейности“ – с 3.7% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 3.3%.

Увеличение се наблюдава в шест отрасъла, като то е най-голямо в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.6%, „Добивна промишленост“ – с 2.4% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 2.1%. В два отрасъла наетите лица се запазват същите спрямо края на предходното тримесечие.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 29.3% и 15.5%.

В края на третото тримесечие на 2019 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 961, в образованието – 4 069, а в хуманното здравеопазване и социална работа – 3 768.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 775 700, а най-малък в област Видин – 16 300 души.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име