Фиг. 1. Коефициент на заетост по тримесечия

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 78.4 хил., от които 43.8 хил. са мъже, а 34.6 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.6%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2019 г. е 52.9% (при 55.3% за страната), съответно 61.1% за мъжете и 45.2% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. този коефициент е по-висок с 1.3 процентни пункта, като се увеличава с 3.6 процентни пункта при мъжете, но намалява с 0.9 процентни пункта при жените. По брой на заетите лица област Шумен е на 13-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин и Монтана. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема дванадесето място в страната.

През третото тримесечие на 2019 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 75.5 хил., като 42.3 хил. от тях са мъже, а 33.2 хил. са жени. Спрямо третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица нараства с 1.1%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 67.9%, съответно 74.8% за мъжете и 60.7% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. този коефициент е по-висок с 1.0 процентен пункт, като при мъжете бележи увеличение с 3.3 процентни пункта, а при жените намалява с 1.4 процентни пункта.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име