Регионалният съвет на КНСБ – Шумен е връчил две писма, адресирани до областния управител на Шумен, а чрез него до министъра на земеделието, храните и горите, както и до Дирекция „Инспекция по труда“, в които се сигнализира за неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения и осигуровки на 18 лица от държавно предприятие. Става въпрос за Специализираното поделение „Опитна станция по земеделие-Хан Крум”, подразделение на Държавно предприятие „Национален производствен център” – гр. София към МЗХГ, което дължи по седем заплати и осигуровки на работниците си, съобщиха от синдикатите.

Очакванията на КНСБ са от Главна инспекция по труда и от Министерството на земеделието да разпоредят на директора на Държавното предприятие „Национален производствен център“ да изплати дължимите трудови възнаграждения, обезщетения и осигуровки на ощетените 18 лица.

Ето и пълният текст на писмото:

„Уважаеми господин областен управител, Уважаема госпожо министър,

 С тревога Ви информираме, че на територията на област Шумен има държавно предприятие, което не е изплатило работни заплати на 18 лица за период от 7 месеца  /от м. февруари до м. октомври 2019 г./.

Проблемът е в Специализирано поделение „Опитна станция по земеделие-Хан Крум”, подразделение на ДП „НПЦ” гр. София към МЗХГ.

Дължимите суми към освободените работници за заплати и обезщетения са над 35 хил. лева. В нарушение на изискванията на КТ за същия периода са изплащани на работещите само по 200 лв. /по решение на УС на ДП „НПЦ” гр. София/.

Не са внесени  осигуровки на освободените, както и на останалите на работа в опитната станция 3 лица от месец април 2019 г.

Директор на Специализираното поделение „Опитна станция по земеделие-Хан Крум” в момента е директорът на опитната станция в гр. Лозница г-н Ш. Назиф. На територията на Шумен единствената връзка с представител на предприятието е счетоводна кантора, която е приела и част от документацията. По искане на освободените работници е дадена частична информация за дължимите към тях суми.

След изложеното до тук очакваме да предприемете необходимите действия да бъдат изплатени на лицата дължимите трудови възнаграждения и обезщетения“.

Писмото е изпратено на 21 ноември и е подписано от Анета Денева, Областен координатор на КНСБ  – Шумен

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име