15-годишните ученици в България са на последно място в Европейския съюз по общи резултати на международния тест PISA, който оценява функционалната грамотност на младежите според уменията им в четенето, математиката, природните науки и финансовите познания.  По четене българските ученици продължават да се представят на ниско ниво, по математика ефективността им рязко пада, а при природните науките спадът е един от най-големите в изследването PISA 2018.  Това показват резултатите от международния тест, които бяха представени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИРС/ и цитирани от в. Дневник.

Изследването е проведено през 2018 г. сред 600 000 ученици от 79 държави.  В България участниците са били 5 294 от 199 училища.  Като цяло българските деветокласници са на доста по-ниско ниво от средното за участващите в PISA страни от ОИСР.

Четене. 53% от българските деветокласници имат базисни умения в четенето, което е доста под средното за ОИСР  – 77 %.  Като минимум тези ученици могат да посочат основната идея в текст с умерена дължина, да намерят информация, която се основава на сложни критерии и да определят целта и формата на текстовете, когато това е изрично указано.

Математика. Около 56 % от българските ученици имат базови познания по математика. Това също е доста по-ниско от средното за ОИСР – 76 %.  Като минимум тези деветокласници могат без преки инструкции да представят математически проста ситуацията (например да сравнят разстоянието между два алтернативни маршрута или да пресметнат цени от една валута в друга). В България само 4% от учениците са се класирали на високо ниво по математика, докато в ОИРС средният показател е 11 %.

Природни науки.  53 % от деветокласниците у нас имат базисно ниво на познания и по науките. Средното ниво в ОИСР е 78 %. Като минимум тези ученици могат да разпознаят правилното обяснение за познати научни явления и да използват тези знания, за да установят дали даден извод е валиден. В България едва 2% от учениците са показали най-добри знания по природните науки, при средно ниво в ОИСР 7 %.

В България за 2018 г. се наблюдава спад в представянето на 15-годишните ученици и в трите измервани области.  В четенето средното представяне остава сравнително ниско и без напредък през целия период на участието на България в PISA (2001-2018).  По математика ефективността се подобрява между 2006 г. и 2015 г., но през 2018 г. рязко пада. В природните науки представянето на деветокласниците през 2018 г. също пада под нивото от 2012 и 2015 г., като този спад е един от най-големите сред всички участващи в изследването държави.

„За нас резултатите не са изненадващи. Те отговарят на националните ни външни оценявания, които се оказват надеждни“, каза в тази връзка министърът на образованието Красимир Вълчев, цитиран от Дневник. Според него тези резултати са разочароващи. „Трябва повече усилия. Проблемът е в трансформирането на знания в умения. Това ни показват и резултатите в PISA“, обобщи министърът.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име