Кметът Любомир Христов и финансистите на общината представиха бюджета за 2020 г.

Нито едно от исканията на хората в шуменското село Мадара не намери място в бюджета на общината за 2020 г.  В  проведено днес публично обсъждане на бюджета стана ясно, че „голямата“ общинска власт няма намерение да даде за Мадара нито лев повече от това, което сама е решила.  С две думи – почти нищо, но от сърце.

Основното искане на жителите на селото – да получат собствен бюджет, категорично беше отхвърлено от „големия“ общински кмет Любомир Христов. Според него и неговите юрисконсулти, проведеното общо събрание на населението и взетото решение за финансова независимост са незаконни.  „Общото събрание на Мадара не е компетентно да определи селото като второстепенен разпоредител в бюджета“, заяви Биляна Пейчева, старши юрисконсулт на община Шумен.

Общинският кмет Любомир Христов този път беше по-конкретен за отказа си да признае исканията на хората от Мадара, които изчисляват, че трябва да получат около 300 000 лв. собствен бюджет въз основа на броя на жителите.  „В общината има 26 села, ако на всички дадем по 300 000 лв., как ще стане това?“,  попита Христов и продължи с изчисления: в селата живеят 13 000 души, а в областния град – 80 000.  В смисъл, че малцинството от 13 хиляди няма право да претендира за повече пари.  И категорично подчерта защо Мадара няма да види собствен бюджет, доколкото това зависи от него: Първо аз трябва да предложа на общинския съвет селото да стане второстепенен разпоредител с бюджета, и после съветът да го приеме!, обясни Любомир Христов.

„Голямата“ общинска власт не обърна внимание и на писмените сигнали на кмета на Мадара Неделчо Неделчев, който е  депозирал общо 5 докладни по важни проблеми на селото и настоява те да намерят място в новия бюджет. Неделчев иска да се реши въпроса с липсващата маркировка по улиците, да се почистят нерегламентираните сметища, да се осигури достъп до кметството за хора с увреждания, да се благоустрои гробищният парк и да се направи спешен ремонт на канализацията и на улиците. „Тези докладни нямат стойност, тъй като са без финансова обосновка“, отсякоха общинските финансисти. Макар че едва ли някой друг можеше да бъде по-конкретен, при положение, че хората днес за първи път видяха разбивката на бюджета.  Как да посоча източници на финансиране, като никой не ни е показал бюджета, попита риторично кметът на Мадара. Той подчерта, че нито един от селските кметове не е бил поканен предварително за обсъждане на бюджета и попита как са спазени разпоредбите в тази връзка. Никой не му отговори.

Никой не каза и колко точно са средствата за шуменските села в новия бюджет. По време на предизборната кампания самият общински кмет Любомир Христов признаваше, че през първия си мандат е давал малко пари на селата и обещаваше през следващия мандат да обърне внимание на населените места и на кварталите. Поне за Мадара това обещание явно не е изпълнено. А общинските финансисти обясниха, че бюджетите на селата няма как да се видят на обсъждане като днешното. Което поставя въпроса защо се прави, но това е отделна тема.

Жителите на Мадара обаче получиха подкрепа на част от общинските съветници и разчитат на техния глас при приемането на бюджета. Председателят на БСП Веселин Пенчев отсега декларира публично, че групата на социалистите ще подкрепи исканията на хората от Мадара. Зад тях застават и съветници от десни групи. „Ще изчакаме сесията и след това ще решим как да действаме“, каза кметът на селото Неделчо Неделчев.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име