Избухването на Африканската чума по свинете в Азия оказва силно влияние на пазарите на месо, коментират от МЗХГ и посочват данни за поскъпването през последната година.

Според Системата за агропазарна информация (САПИ) за пазара на свинско месо у нас, за 2019 г. средната изкупна цена е 2,82 лв./кг живо тегло, съобщават от пресцентъра на земеделското министерство. Наблюдава се покачване на ценовите стойности, както под влияние на развитието на европейския пазар, така и заради негативния ефект от възникването на огнища на АЧС в България.

По-чувствително е покачването на средните изкупни цени на угоени прасета в последните 2 месеца на 2019 г.  Цената през декември 2019 г. се повишава с 32,1% спрямо цената през декември 2018 г.  Стойностите варират за различните области, като по-слабо изразено е поскъпването в Благоевград и Кюстендил – с 4,9%, докато в Кърджали достига 43,4%.

Данните показва, че при търговията на едро и на дребно със свинско месо също има повишение на средните цени.  Увеличението на средногодишните цени на едро и дребно в сравнение с 2018 г. е между 3,6% и 8,5%.  Скокът идва в края на годината и за декември 2019 г. поскъпването спрямо 2018-та е между 23,7% и 32,8% за различните разфасовки.

По-слабо изразено е покачването при предлагането на дребно в магазинната мрежа. Различните видове разфасовки свинско месо са поскъпнали през декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. с 5% в Смолян до близо 41% в Габрово за свинския бут, и от 10,6% в Перник и София до 32,4% във Велико Търново за свински врат.

Изменението в страната е по-бавно на фона на пазарите на Общия европейски пазар, коментира от МЗХГ. Тенденциите са под влияние на световната конюнктура на пазара със свинско месо. Основен фактор за нарастването на цените на свинското месо в Европейския  съюз, а оттам и в България, е засиленото търсене от Китай. Най-големият потребител на свинско месо в световен мащаб е Китай, чието поголовие от свине е засегнато от АЧС.  В краткосрочен план, значителното увеличение на търсенето на месо в Китай се очаква да доведе до пренасочване на търговията към Китай, особено за свинското месо, но също така и за други видове месо. Това ще продължи да оказва натиск за повишение на цените на свинското месо както на световния, така и на европейския пазар.

По данни на Европейската комисия, от втората половина на март 2019 г. насам се наблюдава увеличение на средните цени на свинското месо в Европейския съюз. Среднопретеглената изкупна цена на окачествено свинско месо от клас „Е” средно за целия ЕС за ноември 2019 г. е 186,4 евро за 100 кг кланично тегло, което е с 39% по-висока цена спрямо тази от януари 2019 г.

Най-голямо увеличение на годишна база се отбеляза в Белгия и Латвия – с близо 66%. През първите десет месеца на 2019 г. общият експорт на свинско месо от ЕС за трети страни нараства със 17,5% спрямо същия период на 2018 г., възлизайки на близо 3,9 млн. тона. Това се дължи основно на ръст в износа за Китай с 63,4%, до 1,8 млн. тона.

Прогнозата на ЕК е тенденцията на покачване на цените да продължи и през 2020 г., като те могат да паднат рязко в зависимост от скоростта на възстановяване на китайското производство и доколко ще нарасне производството в конкуренти на ЕС като САЩ, Бразилия и Канада.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име