На 59 млн. лв. възлиза макрорамката на проекта за бюджет за 2020 г. на oбщина Търговище. Това обясни зам.-кметът Валентин Велчев по време на общественото обсъждане. На представянето присъстваха и кметът д-р Дарин Димитров, ръководният екип на oбщина Търговище, общински съветници, представители на различни институции, кметове на кметства, журналисти, ученици, граждани.

„Бюджетът за 2020 г. е най-големият, с който oбщина Търговище някога е разполагала. С тези средства спокойно можем да започнем изпълнението на приоритетите в управленската ми програма, сред които са ремонтите на квартални пространства, улици, тротоари, детски заведения“, заяви кметът.

Общият размер на приходите по проектобюджета е 57,5 млн. лв. Увеличението спрямо 2019 г. е 7,5 млн. лв. и се дължи на по-големите собствени приходи и държавна субсидия, както и на големия преходен остатък. Той в размер на 8,6 млн. лв., което е с над 3 млн. лв. повече спрямо предходната година. Това се дължи на големия бюджетен излишък от 2019 г., както и на погасения през 2019 г. заем от ОББ за мостово финансиране на проектите от ЕС.

Разходната част на проектобюджета за 2020 г. е балансирана. В по-голямата част има увеличение на предвидените средства за различните дейности. Традиционно, най-голям дял от бюджета (45 %) е предвиден за образование. Увеличена е субсидията за спортните клубове, както и разходите за финансиране на разкопките на Мисионис. Осигурени са средства за архитектурни проекти за реставрация и консервация на Захариевата и Свещаровата къщи, за ремонти на читалища, за пенсионерските клубове и други.

Планираните разходи в капиталовата програма на Общината са за близо 6 млн. лв. Средствата са разчетени за ремонти на улици в града и селата, на квартални пространства, тротоари, детски заведения и други.

Предложенията, които отправиха гражданите, бяха за: отделяне на повече средства за подмяна на старите дървесни растителни видове с нови, подходящи за градска среда; ремонти на улици и квартали; подобряване на осветлението в града и други.

Поставен бе и въпросът за изграждането на дом за възрастни хора. Кметът д-р Димитров припомни, че през декември 2019 г. стартира проектът за изграждане на такъв център по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Той ще се помещава в сграда, общинска собственост, в село Съединение, а строителството трябва да приключи до края на януари 2021 г.

Проектът за бюджет ще бъде разгледан на предстоящата сесия на Общинския съвет на 30 януари.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име