Онкоцентър - Шумен

Община Шумен обяви два конкурса – за главен архитект и за управител на „Комплексния онкологичен център“ ЕООД.

Кандидатите за длъжността главен архитект на общината трябва да са придобили степен магистър в областта на техническите науки с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“; да имат пълна проектантска правоспособност или да притежават необходимия стаж за придобиването й. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Документите могат да се подават лично от кандидата или по електронен път до 17 февруари. В срок от 7 дни по-късно комисия ще изготви списъци с допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурса.

До 7 март кандидатите за управител на КОЦ-Шумен могат да си подадат документите в общината, който ще се проведе на 12 март в 10 ч. в стая 232 на общинската  администрация.  Те трябва да представят проект на тема: „Мястото на „Комплексен онкологичен център- Шумен“ ЕООД в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинското обслужване, финансова политика и бъдещо развитие“.

В конкурса за управител на КОЦ могат да участват лекари с квалификация по здравен мениджмънт, с призната специалност по онкология или медицинска онкология /химиотерапия/ или да имат образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение в областта на здравния мениджмънт. С такива специалности са само 5 от лекарите в КОЦ – началници на отделения, освен настоящият управител д-р Сотир Караниколов, който навърши години за пенсия. На кандидатите ръководството на Онкоцентъра ще предостави документи за структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала.

Валентина МИНЧЕВА

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име