Шуменското средно училище „Йоан Екзарх Български“ има готовност и техническа възможност за осъществяване на дистанционно обучение при необходимост, наложена от извънредни ситуации, съобщиха от учебното заведение.

От училището информират, че от години работят за осигуряване на дигитална обезпеченост и подготовка на педагозите да прилагат съвременни подходи и методи на преподаване.  Учителите в училището имат нужните компетенции за използване на различни онлайн платформи за създаване, представяне и оценяване на учебно съдържание и за конструктивно общуване учител-ученик-родител, заявиха от СУ „Йоан Екзарх български“. Чрез използването на актуални уеб-базирани образователни платформи и мобилни приложения учебният материал може да бъде преподаден чрез обучителни видеа, интерактивни инструменти и системи за обратна връзка, без това да застраши качеството на образователния процес.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име