Евродепутатите приеха с почти пълно единодушие три спешни предложения на извънредна пленарна сесия в четвъртък, като част от съвместната реакция на ЕС спрямо разпространението на COVID-19.

По-малко от две седмици, след като Комисията представи предложенията си, спешните мерки в подкрепа на хората и предприятията за справяне с кризата бяха гласувани в пленарна зала, съобщиха от пресслужбата на ЕП в София.

Одобрените предложения са:

  • Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса. Тези мерки имат за цел да насочат възможно най-бързо 37 милиарда евро от наличните фондове на ЕС към гражданите, регионите и държавите, които са най-силно засегнати от пандемията от коронавируса.  Фондовете ще бъдат насочени към здравните системи, малките и средни предприятия, пазарите на труда и други уязвими сектори от икономиките на държавите членки на ЕС.  Предложението беше прието с 683 гласа „за“, 1 глас „против“ и 4 „въздържал се“.
  • Разширяване на обхвата на фонд „Солидарност“, с оглед използването му при извънредни ситуации, свързани с общественото здраве.  Мерките ще осигурят до 800 милиона евро за европейските страни през 2020 г.  Дейностите, които ще отговарят на условията за финансиране от Фонда, вече ще включват извънредни ситуации в областта на общественото здравеопазване, включително медицинска помощ, както и мерки за предотвратяване, наблюдение или контрол на разпространението на болестите. Предложението беше прието с 671 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 14 „въздържал се“.
  • Временно суспендиране на правилата на ЕС за летищните слотове. Това ще предотврати оперирането на празни полети от въздушните превозвачи по време на пандемията. Това временно суспендиране означава, че авиокомпаниите няма да бъдат задължени да използват слотовете си за излитане и кацане, за да ги запазят през съответния период на следващата година. Така нареченото правило „използваш или губиш“ ще бъде отменено през целия летен период, от 29 март до 24 октомври 2020 г. Предложението беше прието с 686 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 „въздържал се“.

Съветът на ЕС трябва официално да одобри позицията на Парламента. Приетите мерки ще влязат в сила щом бъдат публикувани в следващите дни в Официалния вестник на Европейския съюз.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име