„Енерго-про” поиска по-малък скок в цената на тока от предварително обявения, съобщиха от пресцентъра на компанията.

Електроразпределение Север АД и Енерго-про Продажби АД са внесли в КЕВР заявленията си за изменение на действащите цени на предлаганите от дружествата услуги, като предложеното крайно увеличение за потребителите на регулирания пазар е намалено спрямо начално обявените намерения от 1.83% на 0.98%.

Намалението е резултат от значителното спадане на цената на електрическата енергия, търгувана на Българската независима електроенергийна борса през последните два месеца преди подаване на заявленията. За всички останали участници на регулирания пазар изменението на крайните цени е изчислено при  действащите условия, обясниха от Енерго про.

В случай че КЕВР одобри направените предложения, средната крайна цена за снабдяване на битовите и стопанските потребители на Eнерго-про Продажби АД ще се промени с 0.26%. Заявлението на Eнерго-про Продажби АД съдържа мотиви за признаване на пълния размер на надбавката за дейността, регламентирана в чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, с цел крайният снабдител да покрива разходите за изпълнение на лицензионните задължения, както и включване на разходите за балансиране в техния реален размер, посочиха от компанията

Eнерго-про Продажби АД предлага признаване на разходите, които произтичат от наложени задължения по Закона за енергийната ефективност.

Заявлението на Електроразпределение Север АД е съобразено с нормативните корекции с инфлационен индекс и степен на изпълнение на инвестиционната програма.

В случай че КЕВР одобри предложението на дружеството, цената на мрежовите услуги на електроразпределителното дружество би се променила с 0.71%.

В заявлението си Електроразпределение Север АД предлага на КЕВР, считано от 1 юли цената за достъп до електроразпределителната мрежа на небитовите (стопански) потребители да се определя на база на предоставената мощност. Заради извънредното положение срокът за актуализация на данни за предоставена мощност се удължава до 31 май.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име