Кметът и заместниците му увериха, че общинската управа реагира бързо и адекватно на всяко предизвикателство в извънредната ситуация. Снимка Община Разград

Община Разград обмисля варианти за подкрепа на малкия и средния бизнес в условия на извънредно положение, обявиха на пресконференция кметът на Община Разград Денчо Бояджиев и заместниците му Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров.

В тази динамична ситуация за местната управа е важно какво става с разградския бизнес и как ще се развива той след приключване на епидемията и санитарните мероприятия, коментира Бояджиев.

Заместник-кметът Мирослав Грънчаров допълни, че в различните сфери ситуацията е различна. Общината е наемодател както на спортни клубове, така и на лекари, магазини, заведения, кафеавтомати. Ситуацията е различна и затова обследваме какви са нуждите в различните сфери, за да излезем с решение, което да е справедливо и законосъобразно, каза още Грънчаров. Детайлите не са готови и това предложение няма възможност да бъде обсъдено на сесията на Общинския съвет на 31 март.

Като правен субект и Община Разград търпи загуби, но на този етап е важно да организираме мерки за работата на администрацията, така, че тя да продължи да обслужва гражданите, посочи заместник-кметът Добрин Добрев. Извършваме реорганизация на административния процес, за да може да предложим качествени административни услуги, администрацията не трябва да спира, допълни той.

Добрев съобщи още, че на сесията на Общинския съвет сред докладните, които не търпят отлагане, е тази за изграждане на трета клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци за седемте общини от Разградска област. На извънредно Общо събрание на Сдружение „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“ бе обсъдено предложение на останалите 6 общини дяловото разпределение за финансиране на обекта да бъде не на първоначално предвидената база – население на общините – а съобразно количеството отпадък, извозен до депото от всяко община през 2019 г.

Кметът Бояджиев и заместниците му увериха, че общинската управа реагира бързо и адекватно на всяко предизвикателство в извънредната ситуация, за да се минимизират щетите от нея, както за гражданите, така и за Общината. В тази връзка ръководството на Община Разград изказва благодарност на всички, които съдействат за подпомагане на нуждаещите се граждани и на дейностите, насочени към хората в нужда.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име