Още два сигнала за нарушения, установени в ОП ”Разградлес” в предходния управленски мандат, са подадени в прокуратурата, съобщиха от пресцентъра на Община Разград. С тях проверките на държавното обвинение, свързани с дейността на общинското предприятие по време на предходния мандат, стават четири.

Междувременно един от първите сигнали, първоначално подаден до Районна прокуратура, е изпратен по компетентност в Окръжна прокуратура-Разград. Той е за престъпление по служба, свързано с договор с разградска фирма за продажба на дървесина на корен, който е изтекъл, но на фирмата са издадени позволителни за сеч след срока на договора, част от дървесината е извозена без да е платена, уточниха от общинския пресцентър.

Новите два сигнала са подадени до Районна прокуратура – Разград

Единият е свързан с подписан в края на 2016 г. договор за услуга между частно юридическо лице и ОП ”Разградлес”. В скрепената писмена договорка е фрапиращо обстоятелството, че частникът е възложителят, а общинското предприятие е изпълнителят, посочиха от кметството. Общинско предприятие „Разградлес” е създадено преди 14 години с основни функции по управление, стопанисване, възпроизводство, опазване и други дейности, свързани със стопанисване на общинските гори, водейки се от интересите на местната общност.

В конкретния случай е установено, че задачите са възлагани не от собственика на общинските гори – Община Разград, а от частно юридическо лице, което е в пълно противоречие с действащото законодателство.

Явно след „светване на червената лампа“, разбрали неправомерните си действия, служители на предприятието извършват следното: договорът е заличен от Регистъра на договорите, воден при ОП „Разградлес” за издадените фактури по договора се издават кредитни известия и така не става ясно „кой плаща сметката“, коментираха от Общината.

За същата „сметка – предмет на договора“ има неопровержими доказателства, че договорената услуга е изпълнена качествено и в срок от предприятието, но следи от банкови, касови и други плащания не са установени, което явно ще бъдат предмет на прокурорската проверка. Смята се, че вредата, произлязла за Община Разград, вследствие на този договор, е в размер на 26 922,63 лева.

Другият сигнал е по повод порочна практика по определяне и нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобили, собственост на ОП ”Разградлес” в периода 2016-2019 г. Първоначално директорът на предприятието инж. Свилен Йорданов е установил, че разходната норма на един от служебните автомобили е увеличена с 80% спрямо реалната и утвърдена от самия него през 2015 г.

Последваща проверка установила, че между 2016 и 2019 г. са издадени няколко заповеди, с които на различните автомобили, собственост на Общинското предприятие, разходните норми са завишени между 30 и 90%. Сравнителен анализ установява, че финансовият преразход вследствие на тези завишения е в размер на 46 806 лв. Преценката и предложенията за завишаване на разходите са направени от автомонтьора на фирмата, утвърждава ги тричленна комисия.

Вътрешна проверка в предприятието установила и други нарушения от страна на автомонтьора, който отговарял за целия автопарк. Един от автомобилите бил с извадени части, за друг е поискано извършване на основен ремонт малко повече от година след предходен ремонт, извършен е некачествен ремонт на двигател на друг автомобил.

Установени са и разминавания в данните, вписани в пътните листи за служебните автомобили – надписани километри, липса на показания за начален и краен километраж, има и предположение за манипулиране на GPS-устройство, както и други нарушения. Във връзка с установяването им не само е подаден сигнал до прокуратурата, но е наложено и дисциплинарно наказание на автомонтьора – уволнение.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име