Някои от ръкавите на язовира бяха пресъхнали още през февруари.

Продължава да пада нивото на язовир „Тича“, който осигуряват питейно-битовото водоснабдяване на градовете Търговище, Шумен и Велики Преслав. Това става ясно от публикувания днес от МОСВ график за април за ползване на значимите язовири в България.

Язовир „Тича“ e с процент на запълване 52.30%, съобщават от екоминистерството. Анализите на МОСВ показват, че постъпващият в язовира приток е значително по-малък от разхода. Поради това заявките на ВиК – Шумен и ВиК – Търговище са намалени в съответствие с използваните през предходните месеци водни количества, съобщават от МОСВ.  Екологичното водно количество е редуцирано за 95 % обезпеченост на притока.

Не са разрешени заявените води за напояване.

В момента язовир „Тича“, който е с общ обем 311,8 милиона кубика, има наличен обем 163,069 млн. куб. метра, а наличният полезен обем е 123,069 млн. кубика.

За сравнение, в началото на март наличният полезен воден обем в „Тича“ е бил 125,550 млн. куб. метра, т.е. за месец язовирът е намалял с 2 милиона кубика.

За април МОСВ разрешава ползването на 3,120 милиона кубика от яз. „Тича“.

Намалено е количеството вода, което ще се подава за Шумен и Велики Преслав. За двата града ще се отпускат 2,200 млн. кубика, с 0,2 млн. кубика по-малко в сравнение с март.

За ВиК – Търговище ще се отпускат 0,700 млн. кубика.

Водите за екологичното равновесие на река Камчия ще бъдат 0,220 млн. куб. метра.

Месечният график може да бъде изменян на по-кратки интервали, включително и да бъдат налагани допълнителни ограничителни мерки и други условия, предупреждават от МОСВ.  В зависимост от изменението на хидрометеорологичната обстановка при необходимост могат да се използват всички облекчителни съоръжения, с цел защита от вредното въздействие на водите.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име