Две са подадените заявления в Дирекция „Социално подпомагане“ в Шумен от родители на деца до 12 години, които са излезли в неплатен отпуск заради Covid-19. И двамата родители се от града и кандидатстват, за да получат еднократна помощ в размер на 375 лева, съобщи директорът на социалната служба в града Мартина Драгнева.

Кандидатстването е по досегашния ред за получаване на еднократна помощ, като заявленията освен лично, могат да се подават по електронен път или по пощата.

Агенцията за социално подпомагане започна да приема заявления от родителите в неплатен отпуск заради Covid-19 на 14 април.

Помощта се предостави заради удължаването на извънредното положение и растящия брой семейства с деца, които се затрудняват да задоволят своите здравни, битови и други жизненоважни потребности.

Предвидено е от тази възможност да се възползват семейства с деца до 12-годишна възраст. Има условие към момента на заявяване на помощта единият или и двамата родители (или родителят, отглеждащ дете сам) да няма вече право на платен отпуск или пък то вече да е използвано.

Също така трябва заявеният неплатен отпуск да е минимум 20 работни дни поради невъзможност за осигуряване от работодателя на дистанционна работа от вкъщи, независимо от началната дата на започване на отпуска.

За предоставянето на еднократната помощ на семействата е заложен и критерий за доходите. Месечният доход на никого от членовете от семейството не трябва да надхвърля 610 лв. Също така родителите не трябва да имат други доходи от наеми, услуги или допълнителни трудови доходи.

Кандидатстващите родители не трябва през тази година вече да са получавали еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане, нито пък да са включени в схемата „60/40“.

Двамата родители или самотният родител трябва да са били осигурявани през последните 6 месеца. Помощта може да бъде отпусната, ако преди 13 март 2020 г. детето/децата от семейството са посещавали детска градина или училище.

Заявленията за отпускане на еднократната помощ могат да се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), по пощата с известие за доставяне и на следния имейл адрес – ao@asp.government.bg.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име