Представяне на проекта в ШУ: Стефан Начев, управител на фирмата-изпълнител по проекта "ЖСП Стил", помощник-ректорът д-р Николай Николов, ректорът проф. Георги Колев и архитект Светлозар Тузсузов (от ляво на дясно). Снимка ШУ

В ШУ „Епископ Константин Преславски“ днес официално беше представена стартиралата реконструкция на „Център за върхови постижения към университета“ – Научноизследователски лабораторен комплекс.

Комплексът се изгражда по проект УНИТе по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.  От общата стойност на проекта 29,781 млн. лв., за Шуменския  университет са предназначени  3 милиона лева.  Изпълнител на строителните работи е фирма „ЖСП Стил“ , а строителният надзор  ще се упражнява от „СНИК” ЕООД.

Стартирането на  строително-монтажните дейности по сключеният договор  с „ЖСП Стил“ на стойност 719 814,92 лв. съвпадна с обявяването на извънредното положение, поради което до момента са извършени само подготвителни дейности, съобщиха от университета. Към настоящия момент официално стартира изграждането на специализираната научноизследователска инфраструктура с  обща площ 300.05 кв. метра на територията на Шуменски Университет.

В изградения Научноизследователски лабораторен комплекс ще бъде  разположен новият дейта център с терминали за достъп, три модула – „Математически основи на информационната сигурност“, „Стеганологична защита на информацията в мрежите“, „Криптологична защита на комуникациите“ и една Лаборатория за моделиране и симулация на процеси. За оборудване на комплекса с нова и съвременна апаратура са предвидени 1 470 365 лв.

Изпълнението на проект УНИТе се ръководи от СУ „Свети Климент Охридски“, в качеството му на Водеща организация. Проектът цели създаване на  Център за върхови постижения от разпределен тип в общо пет университета: Софийския, Технически университет-София, Шуменски университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и  университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас

Тази разпределена инфраструктура ще създаде възможно най-добри условия за привличане на висококвалифицирани изследователи за провеждане на върхови научни изследвания в областта на информатиката, заявиха организаторите.  В рамките на проекта в Шуменския университет е предвидено да се извършват научни изследвания  по 9 работни пакета. Водещ изследовател е проф. д.н. Христомир Христов – учен, добре познат в страната и чужбина, с огромен опит от участие в много международни научни проекти.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име