Доц. Стефан Минков

Общинският съветник от ВМРО в Шумен Стефан Минков предлага Общината да отпуска еднократна финансова помощ за раждане на дете от образовани родители. Минков е внесъл за разглеждане на сесията на Общинския съвет на 28 май докладна записка за приемане на постоянна мярка „Образована раждаемост“ за подпомагане на млади семейства в община Шумен.

Съветникът предлага на родителите и осиновителите със завършено средно образование към момента на раждането на детето, Общината да отпуска сумата от 400 лева за първо дете, 450 лева за второ дете и по 500 лева за трето и четвърто дете.

За родители и осиновители със завършено висше образование се предлага еднократната помощ да бъде в размер на 500 лева за първо дете, 550 лева за второ и по 600 лева за трето и четвърто и следващо дете.

Важно условие, за да получат средствата, е поне един от родителите да има постоянен адрес на територията на Община Шумен от девет месеца преди раждането на детето. Не се допуска подпомагане на родители или осиновители, чиито деца се отглеждат или предстои да бъдат отглеждани в специализирани институции, посочва вносителят.

В докладната си Минков предлага парите за еднократната помощ да бъдат осигурени от средствата по чл. 95 от Закона за публичните финанси и/или със средства, съгласно чл. 52 (1), т. 2 от същия закон.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име