Над 57 % от нефинансовите предприятия в страната имат по-малки приходи през април в сравнение с предходния месец, а близо 19 % от фирмите са съкратили персонал. Това показват основните резултати от проведеното кратко бизнес изследване на Националния статистически институт. Целта на проучването е да се предостави информация за ефекта на извънредното положение, свързано с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката.

Общо 18.5 % от фирмите в България са съкратили персонал през април. Близо 37 % са пуснали служители в платен отпуск, а 26.9 % – в неплатен отпуск. Дистанционна работа са въвели 26.5 % от фирмите.

При създалата се ситуация 57.6 % от анкетираните посочват, че през април приходите им намаляват спрямо март. При 32.1 % не е имало промяна, а за 9.2 % е имало увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че най-голям спад в продажбите на стоки и услуги има за предприятията в „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“, които губят почти 68 % от приходите си.  За индустрията спадът е 55.8 %, за строителството – 43.2 %, а за дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ – 67.3%

За следващия месец 90 % от анкетираните предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност. Други 6.8 % от фирмите ще преустановят временно работа, а 1.6 % ще прекратят дейността си.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име