Емил Димитров - Ревизоро

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров хвърли поредната бомба по горещата тема за водата на Шумен.  Освен че „обеща“ на шуменци още три години мътна вода от язовир „Тича“, екоминистърът прогнозира, че водата от алтернативния водоизточник – система Дунав, ще струва между 6 и 8 лева. Днес министър Димитров отговаря по време на парламентарния контрол на въпроси на шуменския народен представител Иван Иванов /БСП/, който се опита да разбере ще има ли вода от язовир „Тича“ и има ли опасност Шумен да се превърне във втори Перник.

От обясненията на екоминистъра така и не стана ясно за колко време ще стигне водата от язовира. „Язовирът има 120 милиона /кубика, б.р./, вие ползвате по 35 милиона на година, така че има вода за две години“, заяви министър Димитров. Самият той обаче в свое писмо обяви, че санитарният минимум на язовира е на равнище около 100 милиона и под това ниво водата не е годна за питейни цели.  Т.е., водата от язовира, която „ще я има за две години“, ще става само за тоалетните. Самият екоминистър призна от парламентарната трибуна, че водата в Шумен е мътна от 5 години и ще бъде мътна още 3 години. Но не каза нищо за това, че шуменци плащат най-скъпата вода в страната за тази мътна вода.

Екоминистърът обвини местните власти и водния оператор, че не са направили нищо за възстановяване на собствените водоизточници. „Имате собствени водоизточници, които не искате да ползвате, защото ви е по-евтино да ползвате от язовира“, каза Емил Димитров от парламентарната трибуна и допълни, че е изпратил заповеди на кмета и на областния управител, и списък на сондажите в Шумен.  „Поставили сме си цел да се ограничи ползването на вода от язовир Тича и тя да се черпи само за питейно-битови цели“, подчерта екоминистърът и определи приоритетите: Първо е питейно-битовата, после минералната, после земеделците и накрая промишлеността!  „Земеделците ги ограничихме – четири пъти им намалихме количеството, макар че освен да се пие вода, трябва и да се яде! Какво прави обаче бизнесът? Защо ВиК-та продават питейно-битова вода на промишлеността?“, попита ядосано министър Димитров и подчерта, че е дал указание предприятията да си направят собствени водоизточници, за да могат да разтоварят потреблението на вода за битови цели. „Вие доскоро нямахте водомер на промишлената зона!“, скара се министър Емил Димитров от парламентарната трибуна.

Той прогнозира, че система Дунав ще бъде завършена до 3 години. „Но тогава ще дойде следващият проблем, защото водата от система „Дунав“ ще ви бъде примерно шест, седем, осем лева, а тази от язовира ви е много по-евтина. За да ви бъде по-евтина водата на гражданите, трябва да е останало вода и в язовира. Всичките ми усилия са водата, която е в язовира, да се използва за максимално дълго време, като остава предимно за питейно-битови, а бизнесът да се отстрани!“, заяви министър Емил Димитров.

Въпреки критичната ситуация, той не се ангажира да дойде на извънредната сесия за водата в Шумен на 4 юни, макар че шуменският депутат Иван Иванов няколко пъти го призова да присъства на сесията и да обясни позицията на министерството и на държавата. До началото на годината Емил Димитров беше депутат от Шумен от квотата на ВМРО и шуменци очакваха от него по-голямо ангажиране с проблемите им, особено когато става дума за водата.

Ето и пълната стенограма от днешния парламентарен контрол по този въпрос:

Иван Иванов(БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Настоящият въпрос е от изключителна важност, защото, въпреки че касае един регион, една община, той е част от един общ проблем, който засяга доста населени места в държавата.  Аз, както и всички жители на община Шумен, се интересуваме какво е състоянието на основния водоизточник за град Шумен, прилежащите населени места, а именно язовир „Тича“? Какъв е наличният обем, какви действия сте предприели за нормалното осигуряване на питейна вода и по каква методика разпределяте с Ваша заповед наличните водни количества в язовира за различни нужди?

До голяма степен моят въпрос беше провокиран и от едно писмо, което е подписано от Вас, с което разполагам и което казвате, че при хипотеза, цитирам: „при нулев поток и намалено водовземане. В края на 2020 г. обемът на язовира ще бъде около 100 милиона кубични метра, под санитарния минимум, под който водата не е годна за питейни цели, при което не може да бъде гарантирано приоритетното питейно-битово водоснабдяване“.

Това означава ли, че Шумен ще бъде вторият Перник и какви мерки се вземат от Министерството, какво се прави? Защото това, което виждам в последните дни, е прехвърляне на отговорността между Министерството, между местните власти, между различните оператори. Въпросът е: какво в крайна сметка се прави Шумен да не попадне в хипотезата на Перник? Защото проблемът на Шумен е още по-голям, там няма алтернативен водоизточник и няма кой да го осигури или поне не иска да го осигури.

Да, Вие казахте, че 120 милиона са дадени на ВиК дружеството. Ще се направи след две години този водопровод, ще се направи тази пречиствателна станция, но няма да има какво да тече по тях, уважаеми господин Министър. Това е проблемът! Ще има нов водопровод, но той ще седи празен, защото няма да има нищо в него. Оттам нататък какво се случва, какво се прави?

Тук госпожа Танева ни е отговаряла: язовирът е пълен, вода има! Вие казвате: няма вода! Трябва да се избира между вода за напояване и вода за питейно-битови нужди. Кое е приоритетното?! Така че много държим да чуем, защото всички шуменци гледат – аз днес имам десетки обаждания, какъв ще бъде Вашият отговор? Благодаря.

Председател Кристиан Вигенин: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Имате думата за отговор, господин Министър.

Министър Емил Димитров: Благодаря, уважаеми господин Председател. Щом питате за Шумен, ще Ви дам отговор, а Вие си го публикувайте в местния вестник. Ще Ви го разкажа с нормални думи, за да разберат Вашите избиратели, които в момента много ги интересува.

Много години е разграбвана системата на Шумен и сондажите, които той е имал. Издал съм заповед да си ги възстановят, за да могат да имат собствени източници и да икономисват вода от язовира. Язовирът е за напоителни цели, напоителни цели за земеделие! Затова е построен! И след като са разрушени всичките собствени водоизточници, сега казвате: нямаме! Имали сте и съм дал подробен списък с всичките сондажи и съм изпратил заповед на кмета, на председателя на Общинския съвет, на областните управители. Имате собствени водоизточници, които не искате да ползвате, защото Ви е по-евтино да ползвате от язовира.

Какво се случва с язовира? Може би е суша и може би само Вие не сте разбрали? Това, което аз съм предприел, защото Вие много държите да казвам „аз“, нали, моята отговорност е следната: язовирът има 120 милиона, ползвате по 35 милиона на година. Със сигурност може да изкарате две години отсега нататък без нищо да се случи, но това не трябва да става, защото никой не знае следващата година ще е суша ли, по-следващата може пак да е суша, може и да завали, да е пълен и този въпрос да не е актуален. Но ако го няма точно това, с което Вие се опитвате да спекулирате – не Ви интересува какво се е случвало до момента, но министър от три месеца трябва да Ви напълни язовира! Каквото мога, правя – пускам дъжд, но не винаги се случва!

Целта, която сме си поставили, е да ограничим ползването на вода, с изключение за питейно-битови цели. Как става? Първо е питейно-битовата, после минералната, после земеделците и накрая промишлеността. Земеделците ги ограничихме – четири пъти им намалихме количеството – от 36 милиона ще получат около два милиона в момента, следващите месеци има едно-две поливания. Освен да се пие вода, трябва и да се яде! А и язовирът е техен.

Какво прави обаче бизнесът, защото ВиК-та продават питейно битова вода на промишлеността? В тази връзка са заповедите, които дадохме, и указанията – да си направят собствени водоизточници, за да могат да разтоварят питейно-битовото потребление на вода за питейно-битови цели. Вие доскоро нямахте водомер на промишлената зона. И да остане не за една година, а да остане за три години. До три години би следвало система „Дунав“ да тръгне и тогава да имате вода, но тогава ще дойде следващият проблем.

Водата от система „Дунав“ ще Ви бъде примерно шест, седем, осем лева, а тази от язовира Ви е много по-евтина. За да Ви бъде по евтина водата на гражданите, трябва да е останало вода и в язовира. Всичките ми усилия са водата, която е в язовира, да се използва за максимално дълго време, като остава предимно за питейно-битови, бизнесът да се отстрани, защото питейно-битова за земеделците не може, ама за промишлеността може?! Не, всички трябва да положат своите усилия! През това време имате 120 милиона да си възстановите мрежата и да работите.

Но къде Вие с тази острота поставихте въпроса: а кой разграби всичките сондажи, от които Шумен е имал достатъчно много вода за пиене?! Защото представете си, че четири-пет години е суша, нали трябва да имате собствени водоизточници! Защо Вие не поставихте въпроса в общината, пред Общинския съвет? Идвате тук и: защо министърът на три месеца не иска да ми напълни язовира? Той е такъв, какъвто съм го заварил!

Но ако аз сега седя и си мълча, в моя мандат има вода за навсякъде в България, но мисля за две- три години, защото и след мен ще дойде друг човек, трябва и той да се справя. Ако сега не го започнем пътя, после ще бъде късно. Мислим и за Бургас, и за Варна, и за цялото Черноморие. Вода в момента има достатъчно, но ние искаме да има вода за много по-дълго време, докато се изградят всички други системи. Затова даваме пари и за водопровод, за канализация, за пречиствателна станция. Искаме да си направите сондажа, искаме питейно-битовата да остане само за тях, а другото по възможност. И земеделците дадоха своя дан, извинявам се – и бизнесът също да положат своите усилия. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, господин Иванов.

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, нито сте първият, нито сте последният министър, когото аз съм викал тук на трибуната да говорим по тази тема. Можете да погледнете стенограмите на Народното събрание – и Вие сте били народен представител и сте чували лично, защото този въпрос не касае персонално Вас или някой друг, касае политиката изобщо в този сектор. Защото случващото се в Шумен е в резултат на една грешно водена политика. И в момента Вие сте отговорен, Вие сте министър.

Аз съм слушал много министри, които тук преди Вас са прехвърляли отговорността на предходните. Аз съм седма година народен представител и седем години дъвча тази тема. И накрая стигнахме до там, че да получаваме от Вас писмо, че в края на годината няма да има вода.

Аз не казвам, че Вие сте виновен, но някой в крайна сметка трябва да свърши тази работа. Вие много правилно сте написали и аз държа да го изпълните. Написано е така, пак цитирам Вашето писмо: „В случая сме изправени пред избор, който не може да бъде взет еднолично и без координиране на становищата на всички заинтересовани страни в процеса дали да изберем да предоставим, макар и минимални количества от „Напоителни системи“ ЕАД за напояване, с които земеделските производители да могат да реализират продукцията си, и съответно повлияване на количеството за питейно-битовото снабдяване, да се откажем и да доведем невъзможността за оцеляване на този сектор“. Това са Ваши думи, аз ги цитирам, господин Министър.

Тук официално още веднъж Ви моля и Ви каня на 4-ти да присъствате на извънредната сесия в град Шумен и да кажете тези неща пред местната власт, защото тя е глуха, аз го потвърждавам. Защото не знам дали знаете, но вчера на сесия на Общинския съвет именно тази промишлена зона, която Вие цитирахте, Общинският съвет, доминиран от ГЕРБ и от кмета, прехвърли собствеността на водопроводната мрежа на общината и оттам операторът вече ще се грижи за нея.

Разбирате ли какво се случва в Шумен? Искам да дойдете и да го кажете Вие там. Може Вас да Ви чуят, за да се случи нещо. В противен случай аз съм убеден, че написаното от Вас, което цитирах – в края на годината шуменци ще бъдат без вода, господин Министър. И затова не трябва да си прехвърляме отговорностите. Аз неслучайно ви казах – нито сте първият, нито сте последният министър за тези седем години, които са идвали на тази трибуна тук да говорят по тази тема. И всеки прехвърля отговорността на предходния или на някоя друга институция. В крайна сметка ще страдат 100 хил. души. Над 100 хил. души ще страдат, ако се случи това нещо!

Моят призив е – не само моят, а и на всички шуменци, да се направи така, че максимално ускорено да се вземат всички необходими мерки да се осигури водоснабдяване. Защото в момента общинска администрация, Вие много добре знаете, се опита да саботира по всякакъв начин изграждането на алтернативни водоизточници. И Вие сте го казвали.

Но елате на сесията, приканвам Ви наистина, да го чуят от Вашата уста там. Не тук, от трибуната аз да предавам през медиите в Шумен какво се е случило. Благодаря.

ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Желаете ли думата за дуплика? Заповядайте, господин Министър.

МИНИСТЪР ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател!

Може и да дойда, въпреки че не мога да ходя по всяко село и по всеки общински съвет. Вие сте си ги избрали тези кметове, Вие сте си избрали Общинския съвет, Вие сте си избрали председателя. Много често си избирате и председателя на ВиК-то. Аз да идвам да уреждам проблемите между Вас – мисля, че малко няма да е редно.

Но, Вие ще дойдете ли на тази сесия и ще кажете: откакто са разграбени тези собствени водоизточници, шефове на ВиК са били този, този, този, този, тези са от моята политическа сила, тези не са, а тези пак са от моята, и всичкото това се е случило пред очите ни, ама ние сега не го виждаме, но от Вас, господин Министър, искаме да ни решите проблема?

Така че, ако ще водим така разговора, доведете ги всичките там и поискайте от тях отговорност, а не да ме викате за институция. Видях един общински съветник, който каза, че няма санитарно-охранителна зона. Ами тогава да го спрем изобщо язовира! Смятате ли, че е редно тези същите 100 хиляди да останат изобщо без вода, защото някой общински съветник е решил да си прави пиар?

Каква е моята отговорност и как я разбирам аз, лично, персонално като министър в момента, а не да се оправдавам с преди мен и след? Както съм заварил язовира, така се опитвам да го реша, не за една година, а за три години.

Мътна ли е водата в Шумен, да питам, в момента? Мътна ли е, кажете?

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България, от място): Мътна е.

МИНИСТЪР ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Мътна е. Такава е от пет години и такава ще бъде в следващите три години.

Водата в продължение на последните пет години се взима от едно и също място на язовира – втори таблен затвор, на минимум 40 милиона кубични метра. Е, като го взимаш от санитарния минимум 40 милиона, нагоре имаш още 80 милиона вода, според Вас тази вода, докато дойде до 40, дали ще стане по-мътна или по-чиста?

Една и съща е водата, която пиете последните пет години, една и съща ще е водата, която ще пиете и в следващите три години. Всичките тези глупости за санитарни зони, за санитарни минимуми са измислици, които никъде не съществуват. Язовирът е мътен, защото е земеделски, когато дойде дъжд, вкарва кал. Ние затова я взимаме от най-долната възможност на кулата, която е за напоителни цели, за да може да пиете възможно най-чистата вода. Такава, каквато я пиете, ще я пиете в следващите три години. Целта е да я ограничим и за земеделците, и за промишлеността, за да остане за питейно-битови, и като дойде система „Дунав“ да може всичко да функционира така, както е редно. Най-лесно е да Ви кажа – вода има. Тези 120 милиона, от тях 60 –70 милиона може да ползваме. Ами това са за две години. Целта не е да мислим ей така за две години и да пуснем веднага водата навсякъде – и за земеделците, и за промишлеността, а да я пестим. Лошото е, че се налага аз със заповеди, с графици да налагам градът да пести вода, а той непрекъснато ме пита защо го правя. Ами тази вода няма аз да я пия, Вие ще я пиете. Тази вода я пестим за Вас, за да може да има дългосрочна стратегия.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име