Административният съд в Шумен спря производствата, образувани по жалби на ГЕРБ срещу решения на Общинска избирателна комисия, с които бяха оставени на постовете им кметовете на селата Мадара и Мараш.

С две свои решения от 14 и 15 май, ОИК на практика отхвърли искането за предсрочно прекратяване на пълномощията на двамата кметове Неделчо Нечелчев и Красимира Минкова, срещу които имаше сигнали за евентуален конфликт на интереси. Нарушението на кметовете беше, че не са отписани от Търговския регистър като членове на кооперации или фирми, въпреки че и двамата бяха прекратили в срок участието си в тях и заличаването им от регистъра е само формалност.        

Общинската избирателна комисия не събра необходимите гласове от 2/3, за да прекрати пълномощията на Неделчо Неделчев и Красимира Минкова и те останаха на поста си. Тогава ГЕРБ оспори това решение в съда, като изтъкна мотивите от подадените сигнали за наличие на конфликт на интереси.

Решаващите състави на Административния съд в Шумен обаче са констатирали, че в Конституционния съд са образувани две дела по искания на Върховния административен съд и на 63-ма депутати за отмяна на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поради противоконституционност. Именно според тази разпоредба предсрочно се прекратяват пълномощията на кметовете, които не са преустановили в срок участието си в кооперации или фирми.

Съдът в Шумен е счел двете дела за отмяна на разпоредбата като основание за временно спиране на производствата на ГЕРБ срещу решенията на ОИК за кметовете на Мадара и Мараш.

Постановените определения подлежат на обжалване.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име